NASZ
NAJNOWSZY SENSOR,
GUARDIAN™
SENSOR 3

 

Kontroluj glikemię za pomocą inteligentnego systemu CGM
(Ciągłego Monitorowania Glikemii), składającego się z sensora
Guardian™ Sensor 3 oraz transmitera Guardian™ Link 3.

DZIĘKI NAJNOWSZEMU SYSTEMOWI CGM MOŻESZ OTRZYMYWAĆ POWIADOMIENIA, KIEDY POZIOM GLUKOZY OSIĄGNIE USTAWIONĄ WCZEŚNIEJ GÓRNĄ LUB DOLNĄ GRANICĘ

ODCZYTY SENSORA CO 5 MINUT, CZYLI 288 RAZY NA DOBĘ, SĄ PRZESYŁANE BEZPOŚREDNIO DO TWOJEJ KOMPATYBILNEJ POMPY INSULINOWEJ MEDTRONIC

Możliwość sprawdzenia poziomu glukozy przy użyciu technologii pomaga wielu pacjentom podejmować świadome decyzje w zakresie kontroli cukrzycy. Samo monitorowanie glikemii typu FLASH może informować Cię o stanie alarmowym w momencie gdy dokonujesz skanowania. Nie daje Ci jednak ochrony. Odczyty z monitorowania FLASH nie są przesyłane bezpośrednio do Twojej, kompatybilnej pompy insulinowej Medtronic.

Najnowszy system monitorowania glikemii Medtronic jest systemem zamkniętym. Odczyty przesyłane są do pompy automatycznie co 5 minut (288 razy na dobę) i na tej podstawie pompa może alarmować o wysokiej lub niskiej glikemii, zanim do niej dojdzie, bez potrzeby skanowania. Nasz najnowszy system CGM posiada integralną technologię SmartGuard™, która daje nie tylko wygodę związaną z alarmami predykcyjnymi, ale także pomaga w kontroli wysokiej i niskiej glikemii. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat technologii SmartGuard™ w pompie Minimed™ 640G.

 

 

Po włączeniu technologii SmartGuard™ pompa insulinowa Medtronic może podejmować świadome decyzje, aby pomóc w kontrolowaniu cukrzycy.

 

MiniMed™ 640G - Podawanie insuliny może zostać wstrzymane zanim nastąpi epizod hipoglikemii, do momentu, w którym poziom glukozy powróci do prawidłowego zakresu.

 

Jesli potrzebujesz systemu, który chroni Cię, a nie tylko dokonuje odczytu2,3

 

Jeśli potrzebujesz technologii, która zdejmuje z Ciebie trudne obowiązki i obciążenia

 

Zapytaj swojego diabetologa o pompy zintegrowane z ciągłym monitorowaniem glikemii

 

JAK PRAWIDŁOWO ZAŁOŻYĆ
Guardian™ Sensor 3

GUARDIAN™ SENSOR 3
TO NAJNOWSZY SENSOR MEDTRONIC

  • Dokładny1
  • Inteligentny i niezawodny2
  • Wygodny

POROZMAWIAJ ZE SWOIM DIABETOLOGIEM,
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GUARDIAN™ LINK 3 I GUARDIAN™ SENSOR 3

  1. Christiansen M et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11
  2. Abraham MB. et al. Diabetes Care 2018 Feb;41(2):303-310 
  3. Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163
  4. Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10