Moje dziecko ma cukrzycę

Czy pompa insulinowa może być stosowana u dzieci

NAJWAŻNIEJSZE NA STRONIE

  • Dodatkowe funkcje pomp insulinowych

Wiele rodziców dzieci z cukrzycą typu 1 nawet nie wie, z ilu ułatwień, które daje pompa insulinowa, można skorzystać. Jeśli dzieci lub rodzice doświadczają lub obsewują któregoś z poniższych, mogą poprawić kontrolę dzięki pompie insulinowej:

  • Strach przed igłami
  • Trudności w radzeniu sobie ze stanami hipo- i hiperglikemii
  • Obawy przed hipoglikemią, zwłaszcza w nocy
  • Poziomy HbA1c poza właściwym zakresem
  • Ograniczona umiejętność rozpoznawania hipoglikemii
  • Obawy długoterminowych powikłań
  • Chęć posiadania większej elastyczności na co dzień

Najlepszym sposobem na funkcjonowanie we właściwych granicach wartości glikemii to samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi przy uzyciu glukometru (SMBG, self-monitoring blood glucose) co najmniej 4 razy dziennie i dostosowanie leczenia w zależności do potrzeb. Pompa insulinowa MiniMed 640G z funkcją Bolus Wizard® umożliwia wykonanie obliczeń i dostosowanie dawki insuliny, które umożliwią poprawę kontroli poziomu glukozy. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o możliwości używania pompy insulinowej w przypadku Twojego dziecka.

Najbardziej zaskoczyło mnie, jak dużą elastyczność dała pompa mojemu synowi i całej rodzinie. Pompa wpłynęła też korzystnie na sen całej naszej rodziny.

- ESTERA, MATKA GUZMÁNA

DODATKOWE OPCJE DOSTĘPNE W POMPIE INSULINOWEJ MINIMED® 640G

Pompa insulinowa MiniMed® 640G jest również dostępna z dodatkową zintegrowaną funkcją ciągłego monitorowania glikemii (Continuous Glucose Monitoring, CGM) oraz oprogramowaniem do zarządzania leczeniem CareLink™.
 

W połączeniu z CGM, pompa insulinowa MiniMed 640G jest jedynym tego typu urządzeniem z funkcją SmartGuard™, która pozwala redukować wpływ hipoglikemii na organizm*. Jeśli poziom glukozy spada do niebezpiecznie niskiego poziomu, SmartGuard jest w stanie przewidzieć kiedy wystąpi wartość najniższa z 30 minutpwym wyprzedzeniem i automatycznie zatrzymuje podawanie insuliny. Gdy poziom glukozy powraca do właściwej wartości, podawanie insuliny automatycznie zostanie wznowione. Może to stanowić dużą przewagę w stosunku do pomiarów glukometrem, ponieważ zintegrowany system MiniMed ostrzega przed przekroczeniem ustalonych wcześniej wartości progowych oraz pokazuje obecne trendy poziomu glukozy.


REFERENCJE

  1. Powiązane informacje są zarchiwizowane i dostępne na żądanie. Zamów kopię u najbliższego przedstawiciela firmy Medtronic.

 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.