NASZ NAJNOWSZY SENSOR GUARDIAN™ SENSOR 3

Kontroluj glikemię za pomocą inteligentnego systemu CGM (Ciągłego Monitorowania Glikemii), składającego się z sensora Guardian™ Sensor 3 oraz transmitera Guardian™ Link 3.

KORZYŚCI STOSOWANIA
GUARDIAN™ SENSOR 3

Najnowszy i najdokładniejszy Guardian™ Sensor 3 pasuje do każdego stylu życia.

W ofercie Medtronic znajdują się różne produkty pomocne w leczeniu cukrzycy, w tym pompy insulinowe zintegrowane z CGM, które działając w oparciu o wyniki pomiarów sensora pomagają osiągnąć jeszcze lepsze wyniki terapeutyczne.

 • INTELIGENTNY I NIEZAWODNY1
  Chip diagnostyczny, który automatycznie co 5 minut, monitoruje stan sensora w celu poprawy dokładności pomiarów oraz redukcji rozbieżności.
 • DOKŁADNY2
  Nasz najnowszy i najdokładniejszy sensor.
 • WYGODNY2
  Nowy plaster sensora ułatwia jego zakładanie a także redukuje podrażnienia.
 • PRAKTYCZNY2
  Działanie sensora do 7 dni, krótszy czas rozruchu.

Miejsca zakładania
sensora

Guardian™ Sensor 3 współpracuje TYLKO z transmiterem Guardian™ Link 3. Można go zakładać i nosić na brzuchu lub tylnej części ramienia.

JAK PRAWIDŁOWO ZAŁOŻYĆ GUARDIAN™ SENSOR 3

Piśmiennictwo
 1. Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10
 2. Christiansen M et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11
 3. Guardian™ Sensor 3 Instructions For Use
 4. Bosi E, et al. Diabetes Technol Ther. Vol 21, No. S1 Feb 2019 ATTD19-0456

Listę wskazań, przeciwwskazań, środków ostrożności, ostrzeżeń i potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w Instrukcji użytkownika.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.