Zarządzanie hipoglikemią

Minimalizacja ryzyka hipoglikemii

NAJWAŻNIEJSZE NA STRONIE

  • Utrzymywanie niskiego poziomu HbA1c bez wyższego ryzyka hipoglikemii

HbA1c: ważny parametr oceny tego, jak efektywnie może być kontrolowana cukrzyca, przy pomocy oznaczenia ilości glukozy, która połączyła się z każdym erytrocytem w ciągu poprzednich 2-3 miesięcy.

Badanie DCCT  (Diabetes Control and Complications Trial) potwierdziło, że obniżenie HbA1c zaledwie o 1% zmniejsza ryzyko powikłań mikronaczyniowych nawet do 40%.* HbA1c należy monitorować co 3 miesiące, a celem powinno być utrzymanie go na poziomie poniżej 7% (53 mmol/L), bądź innym ustalonym przez prowadzącego lekarza.*

Normalne wartości glukozy wahają się między 4,0 i 7,8 mmol/l i można wziąć je pod uwagę jako codzienne wartości docelowe monitorując poziom glukozy (SMBG) za pomocą osobistego glukometru.*

Cóż mogę powiedzieć? Teraz, dzięki pompie to już nie cukrzyca kontroluje mnie, a ja kontroluję cukrzycę.

- TERESA

Dla wielu osób trudne jest utrzymanie niskiego poziomu HbA1c bez zwiększania równocześnie ryzyka hipoglikemii. Leczenie przy pomocy pompy insulinowej umożliwia im natychmiastową regulację dawek insuliny.

Dlatego ważne jest kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Najlepsze sposoby, przy okazji zmniejszające ryzyko hipoglikemii, to:

  • Regularniejsze przyjmowanie insuliny w mniejszych dawkach*
  • Wyrównanie poziomu cukru przed i po wysiłku fizycznym
  • Dostosowanie dawki insuliny to zawartości węglowodanów w posiłku
  • Dostosowanie dawkowania insuliny do wykonywanych czynności
  • Wiedza kiedy i jak zmieniać dawkowanie dzięki monitorowaniu poziomu cukru w ciągu dnia

Osiągnięcie i utrzymanie docelowego poziomu HbA1c bez zwiększania równocześnie ryzyka hipoglikemii może stanowić wyzwanie. Pompa insulinowa umożliwia natychmiastowe dostosowanie dawki insuliny do potrzeb organizmu.

So, what else can someone living with Type 1 diabetes do to reduce hypoglycaemia?

REFERENCJE

  1. Powiązane informacje są zarchiwizowane i dostępne na żądanie. Zamów kopię u najbliższego przedstawiciela firmy Medtronic.

 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.