Nowo zdiagnozowani

Utrzymywanie poziomu glukozy we krwi

NAJWAŻNIEJSZE NA STRONIE

 • ważność HbA1c
 • Hipo- i hiperglikemia

Aby utrzymać poziom glukozy w pożądanym zakresie i zmniejszyć ryzyko powikłań, należy dostarczać organizmowi dokładnie odmierzone dawki insuliny. Warianty leczenia obejmują:

 • Leczenie konwencjonalne
  2 do 3 zastrzyków dziennie z mieszanką insuliny szybko i długo działającej.
 • Wielokrotne wstrzyknięcia dziennie (MDI – multiple daily injections)
  3 lub więcej wstrzyknięć dziennie z insuliny szybko działającej oraz 1 do 2 razy z insuliną długo działającą.
 • Pompa insulinowa (Ciągła podskórna insulinoterapia)
  Pompa insulinowa eliminuje konieczność częstych zastrzyków przez dostarczanie szybko działającej insuliny 24 godziny na dobę. Zaprogramowana podaż insuliny imituje produkcję insuliny podstawowej - bazowej przez trzustkę i może być lepiej dostosowana do potrzeb organizmu. Szybko działająca insulina działa bardzo szybko, co umożliwia zminimalizowanie wahań poziomu glukozy we krwi w odpowiedzi na spożywanie węglowodanów lub jeśli to konieczne, obniżenie wysokich poziomów glukozy we krwi.

Pompa zmieniła moje życie. Nie jestem niewolnikiem harmonogramu, mogę robić co chcę, kiedy chcę i kontroluję swoje życie.

- TERESA

ZMNIEJSZENIE HBA1C, ZMNIEJSZENIE POWIKŁAŃ

HbA1c: ważny wskaźnik efektywności kontroli cukrzycy przy użyciu miary ilości glukozy, która przyłączyła się do każdej czerwonej krwinki w ciągu 2 do 3 poprzedzających miesięcy, w celu ustalenia poziomu kontroli cukrzycy.

Badanie DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) potwierdziło, że obniżenie poziomu HbA1c zaledwie o 1% może zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się komplikacji mikronaczyniowych aż do 40%*. Poziom HbA1c powinien być kontrolowany co 3 miesiące, z poziomem docelowym poniżej 7% lub ustalonym przez Twojego lekarza*.

Poziom glukozy w normie waha się pomiędzy 70 a 140 mg %, a pacjent może próbować utrzymywać te wartości docelowe w życiu codziennym dzięki samokontroli poziomu glukozy (SMBG) przy pomocy glukometru*.

 • Hipoglikemia odnosi się do stanu, gdy poziom glukozy jest niższy niż 60 mg%, choć dokładna wartość może być różna w zależności od osoby. W przypadku lekkiej hipoglikemii odczuwalne są objawy i należy wykonać czynności zapobiegające jej pogorszeniu, takie jak zjedzenie lub wypicie czegoś, co zawiera węglowodany. Ostra hipoglikemia wymaga pomocy innej osoby i może wymagać leczenia szpitalnego.
   
 • Hiperglikemia odnosi się do stanu, gdy poziom glukozy we krwi jest wysoki, zazwyczaj powyżej 200 mg% lecz wartość ta może być różna w zależności od osoby. Poziom glukozy wyższy niż 250 mg% należy objąć leczeniem aby uniknąć ostrych powikłań.

Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej wartości HbA1c, unikając hipoglikemii, może być bardzo trudnym zadaniem. Leczenie pompą insulinową umożliwia dostosowanie wymagań insulinowych do zapotrzebowania ciała na daną godzinę.

Jeśli otrzymałeś diagnozę cukrzycy typu 1, w jaki sposób możesz utrzymywać poziom glukozy pod kontrolą, nie rezygnując ze swojego stylu życia?

REFERENCJE

 1. Powiązane informacje są zarchiwizowane i dostępne na żądanie. Zamów kopię u najbliższego przedstawiciela firmy Medtronic.

 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.