System MiniMed™

Częstotliwość wymiany zestawu infuzyjnego i zbiornika MiniMed®

Wymiana zestawu infuzyjnego i zbiornika

MiniMed® co 2–3 dni

Zalecenia w celu lepszej kontroli glikemii1
Wymiana zestawu co 2–3 dni
Lepsza kontrola1
WIĘKSZA SWOBODA I POPRAWA STANU ZDROWIA
  • Nawyk wymiany zestawu infuzyjnego i zbiornika co 2–3 dni gwarantuje lepszą kontrolę poziomu glukozy we krwi, a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia hiperglikemii.1
  • Prawidłowa częstotliwość wymiany zapobiega wystąpieniu zmian skórnych w miejscu wkłucia, takich jak ból, podrażnienie, zasinienie, świąd, obrzęk itp.2
  • Wymiana zestawu i zbiornika zgodnie z zaleceniami w odpowiednim czasie zmniejsza ryzyko pojawiania się problemów z podawaniem insuliny spowodowanych np. zagięciem i niedrożnością kaniuli, odklejaniem się wkłucia itp. i tym samym poprawia kontrolę glikemii.2

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.