POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

DEFINICJE

1)      Medtronic – Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ulicy Polnej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566;

2)      Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Medtronic dostępny pod adresem internetowym www.pompy-medtronic.pl;

3)      Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności i politykę cookies obowiązującą w ramach Serwisu.

2.      Medtronic zapewnia, że w pełni respektuje prawo Użytkowników do zachowania prywatności oraz ochrony ich danych osobowych.

3.      Medtronic oświadcza, że przykłada szczególną uwagę do zapewnienia poufności i ochrony danych, w szczególności danych osobowych, przetwarzanych w ramach Serwisu.

4.      Medtronic oświadcza, że dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 ze zm.) oraz w postanowieniach aktów wykonawczych do tych ustaw.

PLIKI COOKIES

1.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.      W ramach Serwisu mogą być stosowane pliki cookies w następujących celach:

1)      „niezbędne” pliki cookies w celu korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2)      pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3)      „wydajnościowe” pliki cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

4)      „funkcjonalne” pliki cookies w celu „zapamiętania” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5)      „reklamowe” pliki cookies w celu dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowo:

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

5.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

6.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Medtronic reklamodawców oraz partnerów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.      Medtronic stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

2.      Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną między Użytkownikami a Serwisem przesyłane są z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

3.      Do prowadzenia Serwisu wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura informatyczna zapewniająca wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo danych.

4.      Medtronic może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

5.      Medtronic przetwarza dane osobowe Użytkowników, jako administrator ich danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.

6.      Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies, Użytkownik powinien kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.pompy-medtronic.pl/kontakt/index.html.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.