Już niebawem!

Automatyzacja, łatwy i wygodny *sposób na stabilizację glikemii1,2,3

System MiniMed™ 780G

Automatycznie dostosowuje podaż insuliny bazowej oraz koryguje wysokie wartości glikemii.

*Porównując z Systemem MiniMed™ 670G.
Więcej informacji w Podręczniku Użytkownika – SmartGuard™. Wymagana interakcja użytkownika.

Automatyzacja, łatwy i wygodny* sposób na stabilizację glikemii1,2,3

System MiniMed™ 780G co 5 minut automatycznie dostosowuje podaż insuliny do twoich potrzeb oraz koryguje wysokie wartości glikemii1,2,3. W taki sposób, aby pomóc jak najdłużej utrzymać glikemię w zakresie docelowym (TIR -Time in Range) przez ponad >70% czasu oraz HbA1c < 7,0%.1,2,3,4

70 100 180 (mg/dL) 16:00 20:00 Zapobiega hiperglikemii 1,2 Zwiększając dawkę insuliny, gdy trend wykazuje wzrost glikemii* Automatyczna korekta podawana z wyprzedzeniem 1,2 Dopasowana do aktualnej sytuacji auto korekta, podawana w malych dawkach co 5 minut* Zapobiega hipoglikemii 1,2 Redukując dawkę insuliny, gdy trend wskazuje spadek glikemii* Wartości glukozy (mg/dL) Baza Bolus Auto korekta Technologia Sm artguard ™ pomaga zapobiegać epizodom hipo i hiperglikemi 1,2 70 100 180 (mg/dL) 16:00 20:00 Zapobiega hiperglikemii 1,2 Zwiększając dawkę insuliny, gdy trend wykazuje wzrost glikemii* Automatyczna korekta podawana z wyprzedzeniem 1,2 Dopasowana do aktualnej sytuacji auto korekta, podawana w malych dawkach co 5 minut* Zapobiega hipoglikemii 1,2 Redukując dawkę insuliny, gdy trend wskazuje spadek glikemii* Technologia Smartguard™ pomaga zapobiegać epizodom hipo i hiperglikemi 1,2 Wartości glukozy (mg/dL) Baza Bolus Auto korekta

*Porównując z Systemem MiniMed™ 670G.
Więcej informacji w Podręczniku Użytkownika –SmartGuard™. Wymagana interakcja użytkownika.

Elementy składowe Systemu MiniMed™ 780G

Jesteś w dobrych rękach!

Technologia SmartGuard™

System MiniMed™ 780G nieustannie analizuje Twoje zapotrzebowanie na insulinę, dostosowuje jej podaż i automatycznie koryguje wysokie wartości glikemii *, jednocześnie chroniąc Cię przed epizodami hipoglikemii1,2.
Automatycznie* dostosowuje dawki insuliny bazowej i bolusy korekcyjne, dzięki czemu możesz skupić się na swoim życiu – a nie na poziomie cukru.

*Więcej informacji w Podręczniku Użytkownika – SmartGuard™. Wymagana interakcja użytkownika.

Aplikacja MiniMed™ Mobile

Możesz teraz sprawdzić poziom cukru na swoim smartfonie – obserwować aktualne wartości oraz trendy zmian glikemii, a także otrzymywać powiadomienia o dynamicznych wzrostach lub spadkach.
Bezpłatna aplikacja do pobrania na większość smartfonów z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Aplikacja CareLink™ Connect

Umożliwia określonym jako Partnerzy terapii osobom, wybranym przez użytkownika systemu, dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz otrzymywanie powiadomień o zachodzących zmianach.

*Aplikacja CareLink™ Connect wymaga połączenia z Internetem.

GLUKOMETR

Wyniki badań poziomu cukru z glukometru Accu-Chek® Guide Link są przesyłane bezprzewodowo do pompy insulinowej, np. w celu wykonania szybkiej kalibracji sensora.

  1. Carlson, AL. et al. Safety And Glycemic Outcomes Of The MiniMed™ AHCL System in Subjects With T1D. Plakat na 80. Międzynarodowej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 12–16 czerwca 2020, Chicago/Virtual
  2. De Bock M. et al. Improved Glycemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. Plakat na 80. Międzynarodowej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 12–16 czerwca 2020, Chicago/Virtual
  3. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
  4. Battelino T, et al. Diabetes Care 2019 Aug ; 42 (8): 1593 – 1603
  5. Dane wewnętrzne Medtronic. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Zaawansowane twierdzenia na temat produktu na podstawie testowania czynników ludzkich
  6. Dane wewnętrzne Medtronic, Instrukcja Obsługi, porównanie z zestawem MiniMed Quick.
  7. Dane wewnętrzne. Medtronic badanie kliniczne fazy III (wiek 14–75) Wiek 14–75 2020; 16 ośrodków w USA.
  8. Agiostratidou, G. et al. Diabetes Care 2017; 40:1622-1630.
  9. Danne T. et al. Diabetes Care 2017 ; 40 :1631-1640.

Szczegółowe informacje dotyczące instrukcji stosowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Medtronic.

©2020 Medtronic. Wszystkie prawa zastrzeżone Medtronic. Logo Medtronic oraz „Further Together” to znaki towarowe firmy Medtronic. Marki stron trzecich to znaki towarowe należące do ich właścicieli. Wszystkie pozostałe marki stanowią znaki handlowe firmy Medtronic. ACCU-CHEK ORAZ ACCU-CHEK FASTCLIX i ACCU-CHEK LINK to znaki towarowe Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes to znak towarowy DreaMed Diabetes. Ltd. Algorytm systemu MiniMed™ 780G wykorzystuje technologię opracowaną przez DreaMed Diabetes