System MiniMed

Ciągłe monitorowanie glikemii z zastosowaniem sensora glukozy Enlite Nowej Generacji

Sensor Enlite™ Nowej Generacji to najnowszy i najmniejszy czujnik firmy Medtronic z ulepszonymi funkcjami opracowanymi w celu zapewnienia ci wyjątkowego komfortu i wygody użytkowania.

NAJWAŻNIEJSZE NA STRONIE

 • Korzyści wynikające ze stosowania nowego udoskonalonego sensora Enlite Nowej Generacji do ciągłego monitorowania glikemii.

Sensor Enlite Nowej Generacji

OFEROWANY PRZEZ NAS CAŁY ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY LEPSZĄ OCHRONĘ I KONTROLĘ GLIKEMII1

Połączenie systemu ciągłego monitorowania glikemii z systemem MiniMed® 640G i nowym transmiterem Guardian™ 2 Link umożliwi pacjentom korzystanie z:

 • większej dokładności sensora we wszystkich zakresach pomiaru glikemii2
 • inteligentnej technologii SmartGuard™, która zapewnia zwiększoną ochronę przed epizodami hipoglikemii poprzez automatyczne odcięcie dostarczania insuliny w momencie, kiedy odczyt stężenia glukozy zbliża się do dolnej granicy zaprogramowanych wartości(*)

83% użytkowników stosujących system CGM odczuwało większą pewność kontrolowania wzrostów i spadków poziomu glikemii 3

 

Udoskonalona wersja zapewniająca wyjątkową wygodę i komfort obsługi.

 • Jeszcze mniejszy i bardziej elastyczny sensor: zmniejszenie wielkości o 80% w porównaniu do poprzedniego sensora
 • Udoskonalona wersja sensora Enlite charakteryzuje się innowacją w postaci taśmy samoprzylepnej powodującej mniej podrażnień skóry
 • Bezpieczniejsze i pewniejsze połączenie sensora z transmiterem, dzięki czemu zmniejszono prawdopodobieństwo przerw w transmisji danych. W przypadku utraty połączenia pomiędzy sensorem i transmiterem, nowy transmiter Guardian 2 Link może przechowywać dane aż do 10 godzin.

Łatwe zakładanie

 • Wprowadzenie sensora polega na wciśnięciu jednego przycisku
 • Ukryta igła w czasie wprowadzania
 • Wprowadzanie pod kątem 90 stopni

CGM OBNIŻA POZIOM HBA1C I POPRAWIA KONTROLĘ GLIKEMII

Kilka randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych1,4,5 wykazało, że CGM może prowadzić do:

 • Obniżenia poziomu HbA1c o wartość do 1% bez podniesienia wskaźnika ciężkiej hipoglikemii
 • Bardziej ścisłego kontrolowania glikemii
 • Większej liczby pacjentów osiągających poziom docelowy HbA1c zalecany przez ADA (Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne)

Wszystkie wymienione zalety pomogą Ci uzyskać lepszą kontrolę nad cukrzycą.
 

REFERENCJE

- Sensor Enlite™ Nowej Generacji jest zalecany dla dorosłych i dzieci i przeznaczony do użytku jedynie z następującymi urządzeniami Medtronic:

 • MiniMed® 640G
 • MiniMed® Veo™
 • MiniMed® REAL-Time
 • Guardian® REAL-Time 
 • iPro™2.

- Sensor Enlite™ Nowej Generacji nie jest przeznaczony do użytku z Medtronic CGMS Gold® oraz iPro™


- Transmiter Guardian™ 2 Link jest kompatybilny z pompą insulinową MiniMed® 640G, podczas gdy transmiter MiniLink™ jest kompatybilny z systemami:

 • MiniMed® Veo™
 • MiniMed® REAL-Time
 • Guardian® REAL-Time 

*Opcja dynamicznego zawieszania zależy od określonych czynników: stężenie glukozy na sensorze musi mieścić się w dolnej granicy 70 mg/dl, wartość  przewidywana w ciągu kolejnych 30 minut ma wynosić 20 mg/dl powyżej dolnej granicy A pompa nie może znajdować się w fazie refrakcji.

**Własne dane w archiwum; Medtronic Minimed, Inc

1 Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Skuteczność terapii z zastosowaniem pompy insulinowej wspomaganej czujnikiem glukozy w cukrzycy typu 1. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)

2 Dane w archiwum ER13-7989 System Enlite z MiniMed® Veo™ ma MARD równy 14,2 % , natomiast system Enlite z MiniMed®640G ma MARD równy 13%.

3 MDT własne dane w archiwum CER247

4 Grupa kontrolna w badaniu ciągłego monitorowania glikemii u młodocianych pacjentów z cukrzycą prowadzonego przez Fundację Badawczą Ciągłe monitorowanie glikemii a intensywna terapia chorych z cukrzycą typu 1. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.

5 Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Ciągłe monitorowanie glikemii w płynie śródtkankowym w momencie rozpoczynania terapii pompą insulinową u pacjentów ze źle kontrolowaną cukrzycą typu 1: 'Real Trend Study'. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.

 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.