System MiniMed™

Pompa insulinowa MiniMed™ Paradigm™ REAL-Time (722)

Z systemem ciągłego monitorowania glikemii

 

Pompa insulinowa MiniMed™ Paradigm™ REAL-Time (722) wraz z Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii to system integrujący pompę insulinową z ciągłym pomiarem glikemii.

Terapia za pomocą pompy insulinowej zapewnia:

 • Wolność od wstrzyknięć wykonywanych wielokrotnie w ciągu dnia
 • Swobodę wyboru czasu jedzenia, spania oraz podejmowania aktywności fizycznej
 • Lepszą kontrolę glikemii przy mniejszym ryzyku wystąpienia niskich stężeń glukozy we krwi
   

Z pompą insulinową MiniMed™ Paradigm™ REAL-Time (722):

 • Przez cały czas wiesz, jakie masz stężenie glukozy we krwi
 • Odkrywasz wpływ swojej diety, wysiłku fizycznego oraz przyjmowanych leków na wartości glikemii
 • Uzyskujesz pomoc w zapobieganiu hipo- i hiperglikemiom
 • Możesz korzystać z Kalkulatora Bolusa, który na podstawie wprowadzonych ustawień osobistych, spożytych pokarmów oraz aktualnego stężenia glukozy we krwi sugeruje wielkość dawki na bolus.

Dostarczanie informacji w systemie ciągłym jest idealne dla osób, które próbują poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest kontrola zbyt wysokich i niskich wartości glikemii, w tym osób:

 • Ze skłonnością do niskich nocnych wartości glikemii ("hipoglikemie nocne”) 4
 • Ze skłonnością do podwyższonych wartości glikemii po posiłkach ("hiperglikemie poposiłkowe") 5
 • Doświadczających wysokich wartości glikemii nad ranem ("zjawisko brzasku") 6, 7
 • Ciężarnych lub kobiet planujących ciążę 3

Posiadając te informacje, członkowie zespołu diabetologicznego będą mogli optymalnie dostosować Twój model leczenia cukrzycy i obniżyć stężenie HbA1C. 2, 4 Zmniejszy to ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy. 3

Wszelkie informacje na temat działania pompy insulinowej MiniMed™ Paradigm™ REAL-Time (722) można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.