Wsparcie klienta

Wsparcie w zakresie oprogramowania CareLink™ Personal do systemu MiniMed.

Co to jest oprogramowanie CareLink™ Personal

Oprogramowanie CareLink™ Personal umożliwia pobranie danych z pompy insulinowej do komputera oraz przeglądanie zebranych danych w formie wykresów, diagramów i raportów. Raporty te umożliwiają zrozumienie wpływu dawkowania insuliny, nawyków żywieniowych, wysiłku fizycznego oraz leków na Twoje stężenie glukozy oraz są niezbędne dla poprawienia kontrolowania cukrzycy. Przyjrzenie się związkom przyczynowo-skutkowym na diagramach, wykresach i w tabelach umożliwia lepszą identyfikację prawidłowości i problemów, co pomoże w ustaleniu przyczyn niskich i wysokich poziomów glukozy we krwi, które się u Ciebie pojawiają. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Jaki jest koszt tego oprogramowania?

Oprogramowanie CareLink™ Personal jest bezpłatne i wymaga jedynie dostępu do Internetu oraz urządzenia zapewniającego łączność CareLink (CareLink USB lub glukometr). Prosimy o kontakt z zespołem obsługi klienta pod numerem 22- 465 69 87, aby uzyskać informacje o zakupie tego urządzenia.

Które pompy są obecnie obsługiwane przez oprogramowanie CareLink™ Personal?

Szczegółowe informacje na temat pomp obsługiwanych w oprogramowaniu CareLink™ Personal znajdują się na stronie Narzędzia kontrolowania terapii.

Które glukometry są obecnie obsługiwane przez oprogramowanie CareLink™ Personal?

Szczegółowe informacje na temat glukometrów obsługiwanych w oprogramowaniu CareLink™ Personal znajdują się na stronie Narzędzia kontrolowania terapii.

KONFIGURACJA

Co to jest Java™ i dlaczego jest mi potrzebna do używania oprogramowania CareLink Personal?

Java jest to technologia oprogramowania wykorzystywana przez program CareLink™ Personal w celu umożliwienia pobrania danych z pompy i glukometru/glukometrów do bazy danych systemu. Jeżeli nie posiadasz jeszcze zgodnej wersji wtyczki Java w swoim komputerze, program CareLink™ Personal za Twoją zgodą pobierze i zainstaluje tę wtyczkę automatycznie.

Mam problem z zainstalowaniem wtyczki Java™

Jeżeli występuje problem z zainstalowaniem wtyczki Java, konieczne może być jej ręczne pobranie i zainstalowanie. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami (przydatne może być wydrukowanie tych instrukcji przed przystąpieniem do instalacji):

  1. Pobierz wtyczkę Java™ i zapisz ją na pulpicie lub w innym znanym miejscu.
  2. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer.
  3. Dwukrotnie kliknij na zapisanym pliku, który właśnie pobrałeś i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.
  4. Kliknij zakładkę Prześlij (Upload).

Jeżeli aplet uruchomi się, instalacja zakończyła się powodzeniem.

Gdzie znajdę oprogramowanie CareLink™ Personal?

Strona programu CareLink™ Personal znajduje się tutaj.

W jaki sposób mogę zacząć pracę z programem CareLink™ Personal?

Otwórz stronę CareLink™ Personal, kliknij przycisk Sign up now (Zarejestruj się) i utwórz konto osobiste w programie, postępując zgodnie z instrukcjami. Do pobrania danych z pompy insulinowej konieczne jest urządzenie łączące CareLink (CareLink USB lub glukometr).

STOSOWANIE

Jak długo trwa pobieranie danych?

Częste pobieranie danych (tj. co dwa – cztery tygodnie) powoduje, że czas pobrania danych wynosi około 2-4 minut, w zależności od częstości używania funkcji CGM w pompie insulinowej.

Jak mogę udostępniać moje raporty leczenia lekarzowi prowadzącemu?

Możesz udostępniać raporty, drukując je i zabierając ze sobą oraz/lub zapisując je na komputerze i wysyłając w wiadomości e-mail.

Uwaga: Upewnij się, że lekarz prowadzący wyraził zgodę na przesyłanie raportów pocztą elektroniczną. Należy także pamiętać, że Internet może nie być bezpiecznym środkiem komunikacji.

Oprogramowanie CareLink™ Personal może zostać zintegrowane z oprogramowaniem dla specjalistów, CareLink Pro (na komputerze lekarza prowadzącego). Jeżeli lekarz prowadzący posiada program CareLink Pro, może pobrać dane urządzenia z Twojej aplikacji CareLink™ Personal przed wizytą (po uzyskaniu Twojej zgody i hasła).

W jaki sposób tworzy się raporty?

Na stronie Reports (Raporty) wybierz raport z menu po lewej stronie ekranu. Wybierz datę lub zakres dat dla raportu i kliknij przycisk Go (Dalej). Twój raport jest wyświetlany w pliku PDF w oddzielnym oknie.

Zapomniałem hasła

Kliknij na link „Nie pamiętasz hasła?” wyświetlany w obszarze logowania ekranu głównego, a tymczasowe hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail. Hasło tymczasowe można wykorzystać, aby zalogować się do systemu przez maksymalnie 24 godziny od wysłania; użytkownik zostanie poproszony o utworzenie nowego hasła na potrzeby kolejnych logowań.

Jak często należy korzystać z oprogramowania?

Częste pobieranie danych ma dwie zalety. Po pierwsze, przesyłanie danych zajmuje mniej czasu, ponieważ jest mniej danych do transferu. Po drugie, urządzenie nie może przechowywać więcej danych niż z ostatnich trzech miesięcy, częste przesyłanie pozwala więc uniknąć ewentualnej utraty danych. Twój lekarz prowadzący może zalecić określoną częstość pobierania danych. Na ogół zalecamy przesyłanie danych co 4-6 tygodni.

BEZPIECZEŃSTWO

Czy moje dane osobiste i medyczne są bezpieczne?

Firma Medtronic dokłada starań, aby zapewnić poufność i ochronę wszystkich Państwa danych osobistych. System CareLink korzysta z bezpiecznych protokołów danych SSL, technologii szyfrowania danych, która zapewnia, że nie ma możliwości odczytania danych w trakcie ich przesyłania.  Oprogramowanie CareLink™ Personal jest zgodne z najsurowszymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności na świecie, m. in. z wytycznymi HIPAA, a dotyczące Państwa informacje są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.