Wsparcie klienta

CareLink Asystent

Ważny komunikat, który należy przeczytać przed rozpoczęciem sesji zdalnej z wykorzystaniem GoToAssist.

Prosimy o zdalny dostęp do Państwa komputerów w celu rozwiązania określonego problemu. Zdalny dostęp do komputerów umożliwi nam ocenę stanu programów i sprawdzenie ustawień komputera, a tym samym znalezienie odpowiedniego rozwiązania określonego uprzednio problemu dotyczącego oprogramowania Medtronic.
 
Po uzyskaniu zdalnego dostępu, uruchomimy poszczególne programy, na nowo skonfigurujemy ich ustawienia i zainstalujemy/odinstalujemy oprogramowanie w celu rozwiązania każdego problemu, jaki napotkamy.
 
Nie będziemy oglądać jakichkolwiek elementów niemających związku z oprogramowaniem Medtronic, nie będziemy ich otwierać, bądź ich zmieniać. Co więcej, w dowolnym momencie mogą Państwo przerwać sesję. W tym celu wystarczy zamknąć program „GoToAssist”.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane niewłaściwym użyciem „GoToAssist”. Ciąży na nas wyłącznie odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 
Przed rozpoczęciem sesji bardzo prosimy zamknąć wszelkie programy lub dokumenty zawierające informacje prywatne.

CareLink Assist

Sesja zdalna rozpocznie się, kiedy zaakceptują Państwo powyższe warunki poprzez wciśnięcie przycisku OK.

Prosimy wpisać numer sesji przekazany Państwu przez przedstawiciela działu pomocy technicznej w polu poniżej, a następnie wcisnąć przycisk „OK”.


 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.