Wsparcie klienta

Wsparcie techniczne w zakresie ciągłego monitorowania glukozy i pracy sensorów.

OGÓLNE

Co to jest sensor Enlite®?

Sensor to mała elektroda, która dokonuje pomiaru stężenia glukozy we krwi. Jest umieszczona pod skórą, w płynie śródtkankowym, z którego komórki czerpią tlen i składniki odżywcze, między innymi glukozę. Sensory  łatwo się zakłada za pomocą automatycznego urządzenia wprowadzającego: podobnie jak w wielu wkłuciach, sensor Enlite jest wprowadzany za pomocą igły. Następnie igła jest usuwana, a pod skórą pozostaje maleńka elastyczna elektroda. Sensor może być podłączony do transmitera, co umożliwia przesyłanie danych do Twojej pompy insulinowej lub monitora, bądź do urządzenia monitorującego iPro2, aby pobrać dane do oprogramowania. Sensor jest elementem jednorazowym.

Czy korzystając z sensorów, wciąż muszę wykonywać pomiary glukometrem?

Korzystanie z sensorów  nie eliminuje potrzeby przeprowadzania pomiarów glukometrem.  Pomiary za pomocą glukometru nadal są konieczne, aby potwierdzić wynik z ciągłego monitorowania glikemii (CGM) przed podjęciem decyzji terapeutycznej np. o podaniu insuliny oraz aby skalibrować system CGM.
 

STOSOWANIE

Jakie są najwyższe i najniższe wartości progów dla alarmów stężeń glukozy, które mogę ustawić?

Progi alarmów dla wysokich stężeń glukozy można ustawić na maksymalną wartość 400 mg/dl , a próg alarmu dla niskiego stężenia glukozy można ustawić na minimalną wartość 40 mg/dl.

Zakresy progów dla wysokich i niskich stężeń mogą być zmieniane przez Użytkownika. Wartości progów oraz ustawienia powiadomień należy omówić z lekarzem prowadzącym.

Alarmy wysokiego i niskiego stężenia glukozy muszą różnić się o co najmniej 10 mg/dl .

Jeżeli ustawisz górny limit stężenia glukozy na wartość 180 mg/dl, to dolny limit stężenia glukozy nie może być większy niż 170 mg/dl. I odwrotnie, jeżeli ustawisz dolny limit stężenia glukozy na wartość 50 mg/dl, to górny limit stężenia glukozy nie może być mniejszy niż 60 mg/dl.

Jak długo można używać sensora? Czy mają one datę ważności?

Każdy sensor może być używany przez okres do 6 dni (do 144 godzin).  Sensory mają datę przydatności przez okres 6 miesięcy od daty produkcji. Data przydatności jest widoczna na zewnętrznej części opakowania zbiorczego sensorów i na indywidualnym opakowaniu każdego sensora.
 

Jakie baterie są używane do zasilania transmitera?

Transmiter posiada wbudowany akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą dołączonej ładowarki, ale nie może być wymieniany. Z tego powodu, po zużyciu urządzenie powinno być usunięte lub poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
 

Jaka jest żywotność transmitera?

W warunkach ciągłego użytkowania przydatność transmitera do użycia wynosi około 12 miesięcy.
 

Czy sensory należy przechowywać w lodówce?

Nasze najnowsze sensory nie wymagają przechowywania w lodówce. Sensory glukozy Enlite™ Nowej Generacji powinny być przechowywane w temperaturze od 2˚ do 30˚C, bez konieczności schładzania. Aby zidentyfikować te sensory, należy odnaleźć rysunek z oznaczeniem temperatury na zewnętrznej stronie opakowania sensora lub na bocznej stronie pudełka. Nasze czujniki pomiaru glikemii przechodzą złożone testy, aby bezpiecznie znosiły skrajnie wysokie i niskie temperatury podczas transportu w niechłodzonych pudełkach. Sensorów glukozy nie należy schładzać. 

Gdzie należy wprowadzić sensor?

Należy wybrać miejsce, w którym grubość podskórnej tkanki tłuszczowej jest wystarczająca do wprowadzenia sensora. Miejsce wprowadzenia sensora jest uzależnione od noszonego ubrania, wygody, indywidualnych preferencji lub doświadczenia. Zalecamy unikanie miejsc niedawnych wkłuć. Chociaż wiele osób wybiera okolicę brzucha, alternatywnym miejscem wprowadzenia jest górna część pośladków, jako że w tej lokalizacji rzadziej dochodzi do uderzenia lub kontaktu z odzieżą w talii.

Informacje o zalecanych miejscach wprowadzenia umożliwiających uzyskanie najlepszych wyników znajdują się w Podręczniku użytkownika Enlite.

Skąd mam wiedzieć, kiedy poziom naładowania akumulatora transmitera jest niski? – MiniMed® Veo™

Gdy poziom naładowania baterii transmitera jest niski, na pompie wyświetlony zostanie komunikat „N. P. BAT. NADAJNIKA”. Od pierwszego wyświetlenia komunikatu  „N. P. BAT. NADAJNIKA” urządzenie może pracować do kilku dni w trybie ciągłym, do całkowitego rozładowania akumulatora. Wyświetlony zostanie wtedy powiadomienie „NAŁAD. NADAJNIK” informujące o konieczności niezwłocznego ponownego naładowania nadajnika.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Powiadomienia i alarmy.

Skąd mam wiedzieć, kiedy poziom naładowania akumulatora transmitera jest niski? – MiniMed® 640G

Gdy poziom naładowania baterii nadajnika jest niski, na pompie wyświetlony zostanie komunikat  „SŁABA BATERIA NADAJNIKA”. Bateria nadajnika musi zostać naładowana w ciągu 24 godzin. Transmiter powinien zostać naładowany jak najszybciej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Powiadomienia i alarmy.
 

Jaki jest zasięg działania transmitera i pompy insulinowej?

Odległość pomiędzy transmiterem a pompą insulinową może wynosić maksymalnie do 1,8 metra, by możliwy był przekaz drogą radiową.
 

Co się dzieje, gdy transmiter i pompa znajdą się poza zasięgiem? – MiniMed® VEO™

Jeżeli nadajnik i pompa insulinowa znajdą się zbyt daleko od siebie (ponad 1,8 meta), uruchomi się alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pompy pojawi się komunikat „SPRAWDŹ POŁĄCZENIE” lub „UTRACONY SYGNAŁ SENSORA”. W przypadku pompy insulinowej  MiniMed® REAL-Time oraz systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) użytkownik ma możliwość ustawienia czasu, jaki upłynie przed powiadomieniem o nieudanym przekazaniu danych CGM z nadajnika do pompy. Opóźnienie może być ustawione na od 5 do 40 minut. Ustawienie domyślne to 30 minut.

Nadajnik przechowuje w pamięci 40 minut zapisu danych. Jeśli system znajdzie się poza zasięgiem na czas dłuższy niż 40 minut, przy wstecznym przeglądaniu danych zauważysz „dziurę” w danych, czyli brak informacji z tego okresu.

Co się dzieje, gdy transmiter i pompa insulinowa znajdą się poza zasięgiem? – MiniMed® 640G

Jeżeli nadajnik i pompa insulinowa znajdą się zbyt daleko od siebie (ponad 2), uruchomi się alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pompy pojawi się komunikat „SŁABY SYGNAŁ” lub „UTRACONY SENSOR”.

Nadajnik przechowuje w pamięci 10 godzin zapisu danych. Jeśli system znajdzie się poza zasięgiem na czas dłuższy niż 10 godzin, przy wstecznym przeglądaniu danych zauważysz „dziurę” w danych, czyli brak informacji z tego okresu.

Czy fale radiowe emitowane przez nadajnik MiniLink™ są szkodliwe?

Nadajnik MiniLink™ korzysta z częstotliwości radiowej (RF) o mocy około 1000 razy mniejszej niż telefon komórkowy. W trakcie rozmowy przez telefon komórkowy przyjmujesz stały strumień transmisji RF. Nasz nadajnik wysyła bardzo małe, całkowicie nieszkodliwe „wiązki” transmisji.
 

Czy fale radiowe emitowane przez nadajnik Guardian™ 2 Link są szkodliwe?

Nadajnik Guardian™ 2 Link korzysta z częstotliwości radiowej (RF) o mocy około 1000 razy mniejszej niż telefon komórkowy. W trakcie rozmowy przez telefon komórkowy przyjmujesz stały strumień transmisji RF. Nasz nadajnik wysyła bardzo małe, całkowicie nieszkodliwe „wiązki” transmisji.
 

Jak wyłączyć przesyłanie danych z nadajnika MiniLink™ do pompy insulinowej?

Tryb samolotowy to funkcja, która powoduje tymczasowe wyłącznie komunikacji bezprzewodowej urządzenia. 

Jak wyłączyć przesyłanie danych z nadajnika Guardian™ 2 Link do pompy insulinowej?

Guardian™ 2 Link rozpoczyna przesyłanie danych w momencie połączenia go z sensorem. Transmiter będzie przysyłał dane, nawet jeśli na pompie insulinowej wyłączona jest funkcja CGM. Należy zatem odłączyć transmiter od elektrody. Elektroda może pozostać umieszczona pod skórą.
 

KALIBRACJA

Dlaczego kalibracja jest konieczna?

Kalibracja to proces wprowadzania odczytu z glukometru w celu obliczenia stężenia mierzonego przez sensor. Tylko regularna kalibracja sensora gwarantuje nieprzerwane odbieranie danych stężenia glukozy z sensora.  

System wymaga minimum 2 pomiarów glukometrem na dobę – raz na 12 godzin. Umożliwia to wyrównanie pomiarów sensora z glukometrem, aby odczyty systemu CGM były reprezentatywne dla poziomu stężenia glukozy we krwi (BG).
 

Jak często muszę kalibrować pompę insulinową MiniMed® Veo™?

Kalibracja jest wymagana tylko jeśli korzystasz z funkcji ciągłego monitorowania glikemii. System MiniMed® Veo™ musi być kalibrowany co najmniej dwa razy dziennie (raz na 12 godzin) poprzez wpisanie wartości pomiaru z glukometru do pompy. Dla uzyskania najlepszych wyników możesz jednak kalibrować system 3 do 4 razy dziennie w okresach, gdy poziom glikemii nie zmienia się gwałtownie, ponieważ umożliwi to dokładniejsze pomiary dla wszystkich stężeń.
 

Jak często muszę kalibrować pompę insulinową MiniMed® 640G?

Kalibracja jest niezbędna tylko wtedy, gdy w pompie insulinowej wykorzystywana jest funkcja CGM. Pompa insulinowa MiniMed 640G musi być kalibrowana przynajmniej dwa razy dziennie (co 12 godzin) poprzez wprowadzenie w pompie insulinowej wartości wskazanej przez glukometr. Należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby uzyskać jak najlepsze efekty kalibracji:

 • Przeprowadzaj kalibrację o różnych porach dnia. Aby zoptymalizować dokładność czujnika, kalibruj pompę 3-4 razy dziennie.
 • Chociaż urządzenie można kalibrować o dowolnej porze przy dowolnej szybkości odczytu zmian, kalibracja w przypadku wyświetlania dwóch lub trzech strzałek może tymczasowo obniżyć dokładność do momentu przeprowadzenia kolejnej kalibracji.
 • Natychmiast po przeprowadzeniu badania wprowadź odczyt z glukometru do pompy.
 • Odczyt z glukometru jest ważny tylko przez 12 minut; nie zwlekaj z jego wprowadzeniem.
 • Do badania poziomu glukozy we krwi miej zawsze czyste i suche palce.
 • Próbki krwi do przeprowadzania kalibracji pobieraj tylko z opuszków palców.
 • Jeżeli odczyty z glukometru znacząco różnią się od odczytów z czujnika glukozy, musisz umyć ręce i ponownie skalibrować urządzenie.

Kiedy należy kalibrować pompę insulinową MiniMed® Veo™ ?

Najlepiej kalibrować system, gdy stężenie glukozy we krwi nie zmienia się gwałtownie. Zalecamy rutynowy harmonogram kalibracji, na przykład po przebudzeniu, przed posiłkami lub kolacją. Postaraj się znaleźć czas w ciągu dnia, gdy Twój poziom glikemii jest stabilny, ponieważ kalibracji nie należy przeprowadzać przy gwałtownych zmianach poziomu glikemii. Na przykład glikemia jest bardziej stabilna przed posiłkiem. Nie kalibruj systemu po posiłku, ponieważ wtedy bardziej prawdopodobne są gwałtowne zmiany glikemii z powodu trawienia pokarmu.
 

Kiedy należy kalibrować pompę insulinową MiniMed® 640G?

Poniższa tabela zawiera informacje o tym, kiedy należy kalibrować sensor.

Po upływie: Należy
dwóch godzin od rozpoczęcia działania nowego sensora

Przeprowadź pierwszą kalibrację sensora.

Dwie godziny po rozpoczęciu korzystania z sensora pompa wyświetla powiadomienie „Skalibruj”. Pierwszy pomiar stężenia glukozy za pomocą sensora pojawi się po upływie 5 - 15 minut od zakończenia kalibracji.

sześciu godzin od pierwszej kalibracji

Przeprowadź drugą kalibrację sensora.

Sześć godzin po pierwszej kalibracji pojawia się powiadomienie „Skalibruj teraz” i pompa przestaje obliczać wartości stężenia glukozy mierzonego przez sensor (SG). Po przeprowadzeniu kalibracji, wyniki pomiaru stężenia glukozy za pomocą sensora pojawią się po upływie około 5 - 15 minut.

12 godzin po przeprowadzeniu drugiej kalibracji, a następnie przynajmniej co 12 godzin Po przeprowadzeniu drugiej kalibracji należy kalibrować sensor przynajmniej co 12 godzin. Jeżeli odstęp pomiędzy kalibracjami wyniesie więcej niż 12 godzin, pojawi się powiadomienie "Skalibruj teraz". Wartości pomiarów stężenia glukozy za pomocą sensora będę dostępne po około 15 minutach.

Aby uzyskać najlepsze wyniki kalibracji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Przeprowadzaj kalibrację w różnych momentach przez cały dzień. Aby zoptymalizować dokładność sensora, przeprowadzaj kalibrację 3-4 razy dziennie.
 • Chociaż kalibrację można przeprowadzać w dowolnym czasie i bez względu na zakres zmian, kalibrowanie w momencie, gdy pojawią się dwie lub trzy strzałki trandu skierowane w dół może tymczasowo obniżyć dokładność pomiarów, aż do kolejnej kalibracji.
 • Wprowadź odczyt wartości glikemii z glukometru do pompy bezzwłocznie po dokonaniu pomiaru.
 • Odczyt poziomu wartości glikemii z glukometru jest ważny tylko  przez 12 minut; należy go wprowadzać niezwłocznie przed upływem tego czasu.
 • Przed zmierzeniem stężenia glukozy upewnij się, że Twoje palce są czyste i suche.
 • Do kalibracji wykorzystuj jedynie próbki krwi z opuszek palców.
 • Jeżeli odczyty wartości glikemii z glukometru znacznie odbiegają od wskazań sensora, należy umyć ręce i powtórzyć kalibrację.
   

Wyniki z CGM nie są identyczne, jak te z glukometru. Czy powinno mnie to niepokoić?

Glukometr odczytuje stężenie glukozy z osocza krwi, a sensor – z płynu śródtkankowego. Przez większość czasu glukoza najpierw trafia do krwi, a dopiero potem do płynu śródtkankowego. Ze względu na drogę glukozy, odczyty z glukometru i sensora glukozowego rzadko będą identyczne, co jest zjawiskiem normalnym.

Wykorzystując system ciągłego monitorowania glikemii, należy zatem skoncentrować się na tendencjach i prawidłowościach, zamiast na poszczególnych wynikach.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.