Wsparcie klienta

Co to jest CGM?

 

Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CGM)

Ciągłe Monitorowanie Glikemii to wgląd w zachodzące zmiany poziomu glikemii w sposób ciągły jako nieprzerwany, stały pomiar stężenia glukozy. Daje pełen obraz zmian stężenia glukozy w czasie rzeczywistym oraz umożliwia, poprzez wyświetlanie trendów oraz alarmy, wcześniejsze wykrywanie epizodów hipo- lub hiperglikemii, które nie zawsze mogą zostać ujawnione na podstawie pomiarów stężenia glukozy z krwi włośniczkowej dokonanych glukometrem. Korzystając z funkcji CGM w pompie, możesz obserwować zmiany stężenia glukozy przez całą dobę, otrzymując 288 pomiarów w ciągu 24h. Sensor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia glukozy i poprzez podłączony Transmiter przekazuje automatycznie i bezprzewodowo wyniki do pompy, gdzie w postaci aktualnej wartości oraz w formie wykresu wyświetlane są na ekranie.
 

 
Dzięki systematycznej aktualizacji możesz łatwiej zaobserwować, w jaki sposób zmienia się stężenie glukozy w Twoim organizmie i ograniczyć ilość pomiarów glukometrem*. Ciągłe odczyty glikemii pozwalają, w razie konieczności, szybciej interweniować, tym samym zmniejszać częstotliwość i ciężkość epizodów hipo- i hiperglikemii. Mogą również uświadomić użytkownika systemu, w jaki sposób dieta, wysiłek fizyczny, leki, styl życia i choroby towarzyszące cukrzycy wpływają na wartości glukozy.
Możesz ustawić dostosowane do swoich potrzeb alarmy i powiadomienia o trendach zmian, co pozwali zareagować, zanim dojdzie do hipo- lub hiperglikemii. Oznacza to, że masz możliwość podjęcia natychmiastowych działań w postaci: aktywności fizycznej, spożycia dodatkowego posiłku czy podania insuliny w formie bolusa korekcyjnego lub czasowej zmiany dawki podstawowej.
 

Ciągle Monitorowanie Glikemii (CGM):

  • pozwala na lepsze wyrównanie glikemii
  • zapobiega wahaniom glikemii
  • skraca czas trwania hipoglikemii, zwłaszcza w nocy,
  • pomaga uniknąć hiperglikemii w wyniku tzw. „efektu odbicia”
  • chroni przed ciężką hipoglikemią

 

 
Osoby stosujące metodę wielokrotnych wstrzyknięć /penów/ oraz mające pompy insulinowe bez wbudowanego systemu CGM, mogą również korzystać z zalet systemu CGM dzięki zastosowaniu urządzenia Guardian™ Connect
 
* Wei C, Diabet Med. 2010, Boyne MS. Diabetes 2003, Djakoure-Platonoff C. Diabetes and Metabolism 2003, Cheyne EH. Diabetes Technology and Therapeutics 2003, Monsod TP.Diabetes Care 2002, Diabetes Research in Children Network Study Group, Pediatr Diabetes. 2009 , Jouvenil Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group N Engl J Med. 2008

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.