Wsparcie klienta

Wsparcie techniczne w zakresie ciągłego monitorowania glukozy (CGM)

OGÓLNE

Co to jest sensor?

Sensor (EnliteTM lub GuardianTM Sensor 3) to niewielka, cienka jak włos elektroda, która dokonuje pomiaru stężenia glukozy. Jest umieszczona pod skórą, w płynie śródtkankowym, z którego komórki czerpią tlen i składniki odżywcze, między innymi glukozę. Elektrodę zakłada się łatwo, za pomocą sertera - automatycznego urządzenia wprowadzającego, podobnie jak ma to miejsce przy zakładaniu wkłuć do podawania insuliny. Sensor jest wprowadzany za pomocą cienkiej igły, która następnie jest usuwana, a pod skórą pozostaje cienka, elastyczna elektroda. Do założonego sensora podłącza się odpowiedni transmiter (np.: MiniLinkTM , GuardianTM 2 Link lub GuardianTM Link 3), co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z elektrody do Twojej pompy insulinowej, bądź do innego urządzenia monitorującego: GuardianTM Connect lub rejestratora iPro2. Przesłane dane mogą być następnie przeanalizowane w programie CareLink. Sensor jest elementem jednorazowego użytku.

Czy korzystając z sensorów, wciąż muszę wykonywać pomiary glukometrem?

Korzystanie z sensorów zmniejsza ilość pomiarów, ale nie eliminuje potrzeby przeprowadzania badania stężenia glukozy glukometrem.  Pomiary za pomocą glukometru są konieczne, aby zmierzyć poziom cukru we krwi przed podjęciem decyzji terapeutycznej np. o podaniu insuliny w bolusie oraz w celu kalibracji systemu CGM.

Jakie korzyści będę miał korzystając z Ciągłego minitorowania glikemii (CGM)?

 1. Jako efekty krótkoterminowe można zaliczyć: Mniej pomiarów glikemii za pomocą glukometru
 2. Ciągła informacja o kierunku i sile wahań glikemii (trendach glikemii)
 3. Możliwość modyfikacji decyzji terapeutycznych w zależności od trendu glikemii (szybsza reakcja na zmiany glikemii poposiłkowych, podczas stresu, wysiłku fizycznego)
 4. Zmniejszenie ekstremalnych wahań glikemii 
 5. Większe bezpieczeństwo w czasie aktywności fizycznej, podczas snu, pracy i prowadzenia pojazdów. Efekty długoterminowe to: Zmniejszenie ilości i czasu spędzanego w hipoglikemii
 6. Poprawa w zakresie nieświadomości hipoglikemii
 7. Zmniejszenie wahań glikemii
 8. Poprawa jakości życia/ redukcja stresu związanego z hipoglikemią
 9. Zidentyfikowanie indywidualnych wzorców glikemii
 10. Określenie przeliczników doposiłkowych i korekcyjnych
 11. Zmniejszenie HbA1c  i zwiększenie czasu w zakresie wartości docelowych (time in range)
 12. Zmniejszenie częstości i ciężkości powikłań przewlekłych.

STOSOWANIE

Jakie są najwyższe i najniższe wartości progów dla alarmów stężeń glukozy, które mogę ustawić?

Progi alarmów dla wysokich stężeń glukozy można ustawić na maksymalną wartość 400 mg/dl , a próg alarmu dla niskiego stężenia glukozy można ustawić na minimalną wartość 40 mg/dl.

Zakresy progów dla wysokich i niskich stężeń mogą być zmieniane przez Użytkownika, ale muszą różnić się o co najmniej 10 mg/dl. Wartości progów oraz ustawienia powiadomień należy omówić z lekarzem prowadzącym.

Pamiętaj aby na początku nie ustawiać progów alarmów zbyt rygorystycznie np. tak jak masz zakres docelowy glikemii w Kalkulatorze Bolusa. Takie ustawienie może spowodować wielokrotne i niepotrzebne uruchamianie alarmu w ciągu dnia. Postaraj się ustalić ze swoim lekarzem próg wysokiej i niskiej glikemii, czyli taką wartość glikemii, o przekroczeniu której system musi powiadomić Cię alarmem.

Jak długo można używać sensora? Czy mają one datę ważności?

Sensor EnliteTM może być używany przez okres do 6 dni (do 144 godzin), natomiast GuardianTM Sensor 3 może być używany dłużej, do 7 dni (do 170 godzin). Sensory mają datę przydatności przez okres 6 miesięcy od daty produkcji. Data przydatności jest widoczna na zewnętrznej części opakowania zbiorczego sensorów i na indywidualnym opakowaniu każdego sensora. Sensor należy wyrzucić po upływie terminu ważności podanego na etykiecie lub w razie uszkodzenia opakowania bądź naruszenia jego szczelności.

Jakie baterie są używane do zasilania transmitera?

Transmiter posiada wbudowany akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą dołączonej ładowarki, ale nie może być wymieniany. Z tego powodu, po zużyciu urządzenie powinno być usunięte lub poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Jaka jest żywotność transmitera?

W warunkach ciągłego użytkowania przydatność transmitera do użycia wynosi około 12 miesięcy.

Czy sensory należy przechowywać w lodówce?

Sensory EnliteTM nie muszą być przechowywane w lodówce, powinny jednak być przechowywane w temperaturze od 2˚ do 30˚C, bez konieczności schładzania. Sensory EnliteTM przechodzą złożone testy, aby bezpiecznie znosiły skrajnie wysokie i niskie temperatury podczas transportu. Sensorów glukozy nie należy schładzać ani zamrażać. GuardianTM Sensor 3 można przechowywać wyłącznie w temperaturze pokojowej, mieszczącej się w zakresie od 2°C do 27°C. Nie należy zamrażać sensora ani przechowywać go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub skrajne wartości temperatury oraz wilgotności. W takich warunkach sensor może ulec uszkodzeniu.

Gdzie należy wprowadzić sensor?

Wybrać miejsce założenia sensora, w którym grubość podskórnej tkanki tłuszczowej jest wystarczająca. Miejsce to powinno być dostosowane również do: noszonego ubrania, wygody, indywidualnych preferencji lub doświadczenia. Zalecamy systematyczne zmiany i unikanie miejsc niedawnych wkłuć, występowania blizn lub twardej skóry oraz miejsc podlegających intensywnym ruchom podczas ćwiczeń fizycznych. Wiele osób wybiera okolicę brzucha ale alternatywnym miejscem wprowadzenia może być również górna część pośladków, nieco wyżej w okolicach boczków, jako że w tej lokalizacji rzadziej dochodzić może do przypadkowego uderzenia lub zahaczenia przez elementy odzieży np. pasek od spodni. GuardianTM Sensor 3 może być wprowadzany również w okolicach ramion. Sensorów nie stosować ponownie. Wielokrotne używanie sensora może spowodować uszkodzenie jego powierzchni oraz doprowadzić do niedokładnych odczytów wartości stężenia glukozy, podrażnienia miejsca wprowadzenia lub infekcji.

Informacje o zalecanych miejscach wprowadzenia umożliwiających uzyskanie najlepszych wyników znajdują się w Podręczniku użytkownika EnliteTM i GuardianTM Sensor 3.

Skąd mam wiedzieć, kiedy poziom naładowania akumulatora transmitera jest niski? – MiniMed™ Veo™

Gdy poziom naładowania baterii transmitera jest niski, na pompie wyświetlony zostanie komunikat „N. P. BAT. NADAJNIKA”. Od pierwszego wyświetlenia komunikatu  „N. P. BAT. NADAJNIKA” urządzenie może pracować do kilku dni w trybie ciągłym, do całkowitego rozładowania akumulatora. Wyświetlony zostanie wtedy powiadomienie „NAŁAD. NADAJNIK” informujące o konieczności niezwłocznego ponownego naładowania nadajnika.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Powiadomienia i alarmy.

Skąd mam wiedzieć, kiedy poziom naładowania akumulatora transmitera jest niski? – MiniMed™ 640G

Gdy poziom naładowania baterii nadajnika jest niski, na pompie wyświetlony zostanie komunikat „SŁABA BATERIA NADAJNIKA”. Bateria nadajnika musi zostać naładowana jak najszybciej w ciągu 24 godzin. Ładowanie rozładowanego nadajnika może trwać do dwóch godzin.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Powiadomienia i alarmy.

Jaki jest zasięg działania transmitera i pompy insulinowej?

Odległość pomiędzy transmiterem a pompą insulinową może wynosić maksymalnie do 1,8 metra, by możliwy był przekaz drogą radiową.
 

Co się dzieje, gdy transmiter i pompa znajdą się poza zasięgiem? – MiniMed™ VEO™

Jeżeli nadajnik i pompa insulinowa znajdą się zbyt daleko od siebie (ponad 1,8 meta), uruchomi się alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pompy pojawi się komunikat „SPRAWDŹ POŁĄCZENIE” lub „UTRACONY SYGNAŁ SENSORA”. W przypadku pompy insulinowej  MiniMedTM REAL-Time oraz systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) użytkownik ma możliwość ustawienia czasu, jaki upłynie przed powiadomieniem o nieudanym przekazaniu danych CGM z nadajnika do pompy. Opóźnienie może być ustawione na od 5 do 40 minut. Ustawienie domyślne to 30 minut.

Nadajnik przechowuje w pamięci 40 minut zapisu danych. Jeśli system znajdzie się poza zasięgiem na czas dłuższy niż 40 minut, przy wstecznym przeglądaniu danych zauważysz „dziurę” w danych, czyli brak informacji z tego okresu.

Co się dzieje, gdy transmiter i pompa insulinowa znajdą się poza zasięgiem? – MiniMed™ 640G

Jeżeli transmiter Guardian™ 2 Link i pompa insulinowa MiniMed™ 640G znajdą się zbyt daleko od siebie (ponad 2m), przez czas dłuższy niż 30 minut, uruchomi się alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pompy pojawi się komunikat „UTRACONY SYGNAŁ Z SENSORA”. Gdy pompa nie otrzymuje z nadajnika odczytów stężenia glukozy pobranych z sensora, nadajnik gromadzi odczyty stężenia glukozy i może zapisać nawet 10 godzin danych z sensora.

Po wznowieniu komunikacji bezprzewodowej między pompą a nadajnikiem, co może potrwać do 15 minut, nadajnik zaczyna przesyłać do pompy informacje pobrane z sensora w ciągu ostatnich 10 godzin.

Czy fale radiowe emitowane przez nadajnik są szkodliwe?

Nadajniki MiniLink™, Guardian™ 2 Link. Guardian™ Link 3 korzystają z częstotliwości radiowej (RF) o mocy około 1000 razy mniejszej niż telefon komórkowy. W trakcie rozmowy przez telefon komórkowy przyjmujesz stały strumień transmisji RF. Nasz nadajnik wysyła bardzo małe, całkowicie nieszkodliwe „wiązki” transmisji.

Co zrobić w razie utraty połączenia pomiędzy transmiterem a pompą insulinową?

Użytkowanie innych urządzeń, korzystających z częstotliwości radiowych, takich jak telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe lub sieci bezprzewodowe, może uniemożliwić komunikację między pompą a glukometrem. Zakłócenia takie nie powodują przesyłania nieprawidłowych danych ani uszkodzenia pompy czy glukometru. Oddalenie się od tych urządzeń lub ich wyłączenie może przywrócić komunikację.

Jak wyłączyć przesyłanie danych z nadajnika MiniLink™ do pompy insulinowej?

Podczas podróży lotniczych, gdy personel samolotu wymaga wyłączenia urządzeń bezprzewodowych korzystamy z funkcji Wyłącz Sensor na czas trwania lotu. W tym czasie pompa nie otrzymuje z nadajnika odczytów stężenia glukozy pobranych z sensora.

Jak wyłączyć przesyłanie danych z nadajnika MiniLink™ i Guardian™ Link 3 do pompy insulinowej?

Tryb samolotowy to funkcja, która powoduje tymczasowe wstrzymanie komunikacji bezprzewodowej z pompą. Z tego trybu należy korzystać podczas podróży lotniczych, gdy personel samolotu wymaga wyłączenia urządzeń bezprzewodowych. Gdy tryb samolotowy jest włączony, pompa nie otrzymuje z nadajnika odczytów stężenia glukozy pobranych z sensora. Nadajnik gromadzi odczyty stężenia glukozy i może zapisać nawet 10 godzin danych z sensora. Po wyłączeniu trybu samolotowego wznowienie komunikacji bezprzewodowej między pompą a nadajnikiem może potrwać do 15 minut. Nadajnik zaczyna przesyłać do pompy informacje pobrane z sensora w ciągu ostatnich 10 godzin.

Nadajnik można bezpiecznie stosować na pokładzie samolotów komercyjnych linii lotniczych. Jeśli personel linii lotniczej zapyta o zastosowanie urządzenia, należy okazać kartę medyczną do stosowania w nagłych wypadkach. Jeśli personel nakaże wyłączenie systemu, należy zastosować się do takiego polecenia.

KALIBRACJA

Dlaczego kalibracja jest konieczna?

Kalibracja to proces wprowadzania odczytu z glukometru w celu obliczenia stężenia mierzonego przez sensor. Tylko regularna kalibracja sensora gwarantuje nieprzerwane odbieranie danych stężenia glukozy z sensora.

W codziennym użytkowaniu system wymaga minimum 2 pomiarów glukometrem na dobę – raz na 12 godzin. Umożliwia to wyrównanie pomiarów sensora z glukometrem, aby odczyty systemu CGM były reprezentatywne dla poziomu stężenia glukozy we krwi (BG).

Jak często muszę kalibrować pompę insulinową MiniMed™ Veo™

Kalibracja powinna być wykonana:
• Pierwsza, do 2 godzin od uruchomienia sensora. W tym czasie pompa insulinowa wygeneruje alarm GLKM
GLUTERAZ, który świadczy o gotowości do pierwszej kalibracji sensora.
• Kolejna, druga, przed upływem 12 godzin od pierwszej kalibracji.
• Następne, 3-4 razy dziennie, przynajmniej raz co 12 godzin, by zachować ciągłość procesu monitorowania przez
kolejne dni, aż do ostatniego dnia pracy sensora.
• Zbyt częste kalibrowanie NIE jest wskazane, gdyż wzrasta ryzyko wykonania kalibracji podczas niestabilnych glikemii
(wprowadzenie systemu w błąd).
 

Jak często muszę kalibrować pompę insulinową MiniMed™ 640G?

Używając transmitera GuardianTM 2 Link wraz sensorem EnliteTM, kalibracja powinna być wykonana:
 
• Pierwsza, do 2 godzin od uruchomienia sensora, po czasie „Inicjalizacji”, kiedy pojawi się komunikat „Skalibruj teraz”, świadczący o gotowości do pierwszej kalibracji. 
• Kolejna, druga, przed upływem 6 godzin od pierwszej kalibracji (tylko w pierwszym dniu, po założeniu sensora).
• Następne, 3-4 razy dziennie, przynajmniej raz co 12 godzin, by zachować ciągłość procesu monitorowania przez kolejne dni, aż do ostatniego dnia pracy sensora.
• Zbyt częste kalibrowanie NIE jest wskazane, gdyż wzrasta ryzyko wykonania kalibracji podczas niestabilnych glikemii (wprowadzenie systemu w błąd).                                                               
 
W przypadku stosowania GuardianTM  Link 3 wraz z GuardianTM sensor 3, w czasie od 40 minut do 2 godzin po rozpoczęciu „Inicjalizacji” (średnio jest to ok.  97 minut), pojawi się komunikat „Skalibruj teraz”.
• Kolejna kalibracja po 6 godzinach (tylko w pierwszym dniu działania sensora)
• W kolejnych dniach, co 12 godzin
Kiedy system wykryje, że dokładność pomiaru powinna zostać poprawiona, może wymagać częstszych kalibracji. 
Żeby zapewnić dokładność sensora, powiadomienia „Skalibruj teraz” mogą pojawiać się częściej niż co 12 godzin.
Jest to dodatkowa kalibracja „diagnostyczna”. Najczęściej występuje w 1 dobie po założeniu sensora.
 
Optymalna ilość kalibracji to 3-4 w ciągu doby
 

Kiedy należy kalibrować pompę insulinową MiniMed™ Veo™ ?

Najlepsze pory do kalibracji to moment, kiedy glukoza jest stabilna:
1. PIERWSZA KALIBARCJA: przed śniadaniem
2. DRUGA KALIBARCJA: przed posiłkiem (obiadem lub kolacją)
3. TRZECIA KALIBARCJA: przed snem (aby uniknąć alarmu kalibracji w nocy)
Zwróć uwagę, czy przed kalibracją na ekranie pompy insulinowej nie są widoczne strzałki trendu. Wykonanie
kalibracji podczas gdy wyświetlają się strzałki, może zmniejszyć precyzję wyników wyświetlanych przez system.
Staraj się NIE kalibrować w trakcie lub tuż po posiłku, po wysiłku, czy po podaniu insuliny w bolusie. W tych momentach Twoje glikemie mogą się znacznie wahać.

 

Kiedy należy kalibrować pompę insulinową MiniMed™ 640G?

Poniższa tabela zawiera informacje o tym, kiedy należy kalibrować sensor.

Po upływie: Należy
dwóch godzin od rozpoczęcia działania nowego sensora

Przeprowadź pierwszą kalibrację sensora.

Dwie godziny po rozpoczęciu korzystania z sensora pompa wyświetla powiadomienie „Skalibruj”. Pierwszy pomiar stężenia glukozy za pomocą sensora pojawi się po upływie 5 - 15 minut od zakończenia kalibracji.

sześciu godzin od pierwszej kalibracji

Przeprowadź drugą kalibrację sensora.

Sześć godzin po pierwszej kalibracji pojawia się powiadomienie „Skalibruj teraz” i pompa przestaje obliczać wartości stężenia glukozy mierzonego przez sensor (SG). Po przeprowadzeniu kalibracji, wyniki pomiaru stężenia glukozy za pomocą sensora pojawią się po upływie około 5 - 15 minut.

12 godzin po przeprowadzeniu drugiej kalibracji, a następnie przynajmniej co 12 godzin Po przeprowadzeniu drugiej kalibracji należy kalibrować sensor przynajmniej co 12 godzin. Jeżeli odstęp pomiędzy kalibracjami wyniesie więcej niż 12 godzin, pojawi się powiadomienie "Skalibruj teraz". Wartości pomiarów stężenia glukozy za pomocą sensora będę dostępne po około 15 minutach.

Aby uzyskać najlepsze wyniki kalibracji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Najlepsze pory do kalibracji to moment, kiedy glukoza jest stabilna:
 
1. PIERWSZA KALIBARCJA: przed śniadaniem
2. DRUGA KALIBARCJA: przed posiłkiem (obiadem lub kolacją)
3. TRZECIA KALIBARCJA: przed snem (aby uniknąć alarmu kalibracji w nocy)
 
Kalibruj 15 minut PRZED głównymi posiłkami, insuliną i wysiłkiem fizycznym. Zwróć uwagę, czy przed kalibracją na ekranie pompy insulinowej nie są widoczne strzałki trendu. Wykonanie kalibracji podczas gdy wyświetlają się strzałki, może zmniejszyć precyzję wyników wyświetlanych przez system. Staraj się NIE kalibrować w trakcie lub tuż po posiłku, po wysiłku, czy po podaniu insuliny w bolusie. Nie zaleca się również kalibracji po wystąpieniu alarmów, świadczących o zmianach wartości glukozy mierzonej przez sensor, takich jak: "Powiadomienie przed niskim", "Powiadomienie przed wysokim", "Powiadomienie przy niskim". W tych momentach Twoje glikemie mogą się znacznie wahać. Kalibracje muszą odbywać się w odstępie co najmniej 2 godzin (nie częściej).
 
Zaleca się przeprowadzanie kalibracji 3-4 razy dziennie i zaleca się przeprowadzanie kalibracji częściej niż wymaga tego system (co 12 godzin). Użytkownik Guardian(tm) Link 3 może zostać poproszony o dodatkową, nieplanowaną kalibrację.
 
Warto pamiętać, że: 
 
Kalibracja diagnostyczna systemu ma znaczenie i wpływa na dokładność pomiaru sensora, zapewnia niezawodność działania systemu i poprawia dokładność  sensora.
Najczęściej występuje w dniu 1 ale może wystąpić również w każdym innym dniu.

Wyniki z CGM nie są identyczne, jak te z glukometru. Czy powinno mnie to niepokoić?

Mając na uwadze dwa różne środowiska w jakich dokonuje się pomiaru z wykorzystaniem sensora (płyn śródtkankowy) i glukometru (krew włośniczkowa), jest czymś naturalnym, że wyniki tych pomiarów mogą się różnić. Wartość glikemii z glukometru (BG) nie zawsze dokładnie odpowiada wartościom zmierzonym przez sensor (SG). Różnice te mogą wynikać z kilku czynników np.: z błędu użytkownika (brudne ręce,kalibracja podczas obecności strzałek trendu), fizjologicznego opóźnienia pomiaru z sensora, oraz dopuszczalnego przez normy ISO błędu glukometru (do 15%). Czasami czynniki te mogą nałożyć się na siebie w tym samym czasie.

Przykład 1. Glikemia na glukometrze = 250 mg/dl, biorąc pod uwagę błąd glukometru (+/-15%), to wartość z sensora może wynosić od około 200 do 300 mg/dl
Przykład 2. Glikemia na glukometrze = 65 mg/dl, biorąc pod uwagę błąd glukometru (+/-15%), to wartość z sensora może wynosić od około 50 do 80 mg/dl
 
Podczas szybkich zmian stężenia glukozy, czas opóźnienia między glikemią zmierzoną we krwi a sensorem może być większy. Odczyty z sensora rzadko są identyczne z pomiarami za pomocą glukometru. W zależności od dynamiki zmian glikemii, różnica pomiędzy odczytem sensora a wartością zmierzoną przy pomocy glukometru z krwi włośniczkowej może wynosić do 15-20%. Na przykład: Po posiłku, wysiłku fizycznym lub podaniu bolusa insuliny, lub gdy na ekranie pompy wyświetlane są strzałki w górę lub w dół odczyt glukozy z sensora może odstawać od wartości glukozy we krwi o kilka minut. Im większa wartość glukozy, tym większy zakres różnicy. Przykład 1: glikemia z glukometru = 250 mg/dl (zakres różnicy 15% do 20% wynosi 200 mg/dl do 300 mg/dl)
 
Przykład 2: glikemia z glukometru = 65 mg/dl (zakres różnicy 15% do 20% wynosi 52 mg/dl do 78 mg/dl)

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.