Wsparcie klienta

Wsparcie w zakresie glukometrów do pomp insulinowych MiniMed

Pytania, które możesz mieć na temat glukometru firmy Ascensia Diabetes Care.

Jaka jest różnica między glukometrem CONTOUR® PLUS LINK 2.4 a glukometrem CONTOUR® PLUS LINK?

Glukometry CONTOUR® PLUS LINK i  CONTOUR® PLUS LINK 2.4 przeznaczone są do używania z różnymi pompami insulinowymi.

Lub skontaktuj się z infolinią firmy Ascensia Diabetes Care:

Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 999 090, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8.00 do 20.00

infolinia@diabetes.ascensia.pl

 

 

Jak mogę otrzymać glukometr CONTOUR® PLUS LINK 2.4?

Jeżeli korzystasz z pompy insulinowej MiniMed® 640G,  glukometr CONTOUR® PLUS LINK 2.4 otrzymasz wraz z pompą.

Jak mogę otrzymać glukometr CONTOUR® PLUS LINK?

Odwiedź stronę internetową Ascensia Diabetes Care, aby dowiedzieć się, jak otrzymać glukometr CONTOUR® PLUS LINK  lub skontaktuj się z infolinią firmy Ascensia Diabetes Care. Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 999 090, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.
 

Jakie paski testowe są wykorzystywane w glukometrach CONTOUR® PLUS LINK i CONTOUR® PLUS LINK 2.4?

 W obu przypadkach są to paski CONTOUR® PLUS aby dowiedzieć się jak otrzymać paski testowe odwiedź lokalną aptekę lub porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Czy mogę używać pasków testowych CONTOUR® PLUS w glukometrze CONTOUR® PLUS LINK 2.4?

W obu przypadkach są to paski CONTOUR® PLUS, aby dowiedzieć się jak otrzymać paski testowe odwiedź lokalną aptekę lub porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Jak mogę zarejestrować mój glukometr?

Aby zarejestrować swój glukometr CONTOUR® PLUS LINK lub CONTOUR® PLUS LINK 2.4, odwiedź stronę internetową Ascensia Diabetes Care.

Jak połączyć glukometr CONTOUR® PLUS LINK 2.4 z pompą firmy Medtronic?

Aby dowiedzieć się, jak połączyć swój glukometr CONTOUR® PLUS LINK 2.4 z pompa insulinową firmy Medtronic zapoznaj się z poniższą instrukcją.

 

Bezprzewodowe łączenie pompy i nadajnika za pomocą funkcji Autopołączenie

Przed rozpoczęciem używania sensora należy połączyć bezprzewodowo pompę i nadajnik, tak aby zaczęły komunikować się ze sobą.

Proces Autopołączenie lokalizuje nadajnik bez konieczności ręcznego wprowadzania na ekranie pompy numeru seryjnego nadajnika.

Przed rozpoczęciem łączenia pompy i nadajnika należy wziąć pod uwagę, że:

• Pompa może nawiązać połączenie tylko z jednym nadajnikiem. Jeżeli do pompy podłączono już nadajnik, należy go usunąć przed podjęciem dalszych działań. Instrukcje dotyczące usuwania nadajnika z pompy można znaleźć

w sekcji Usuwanie nadajnika z pompy.

• Przed użyciem funkcji Autopołączenie należy się upewnić, że w pobliżu nie ma innych urządzeń firmy Medtronic działających w trybie wyszukiwania. (Na przykład — czy inna osoba w domu nie podłącza właśnie glukometru lub nadajnika do swojej pompy insulinowej). Jeśli wiadomo, że wiele osób będzie jednocześnie podłączać swoje urządzenia, jak to ma miejsce na przykład na szkoleniu, należy skorzystać z funkcji Ręczne połączenie (patrz strona 194).

 

Łączenie pompy i nadajnika za pomocą funkcji Autopołączenie:

1. Podłącz nadajnik do ładowarki i upewnij się, że jego akumulator został całkowicie naładowany. Pozostaw nadajnik podłączony do ładowarki.

Uwaga: Gdy nadajnik jest całkowicie naładowany, obie kontrolki ładowarki gasną. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika nadajnika.

2. Przejdź do ekranu Autopołączenie.

Menu > Narzędzia > Opcje urządzeń > Łączenie urządzeń > Autopołączenie

3. Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne inne urządzenia działające w trybie wyszukiwania, przewiń ekran Autopołączenie do samego dołu i wybierz przycisk Kontynuuj.

Zostanie wyświetlony ekran Nowe urządzenie.

4. Umieść nadajnik (nadal podłączony do ładowarki) w pobliżu pompy.

5. Wybierz na ekranie pompy opcję Wyszukiwanie i natychmiast odłącz nadajnik od ładowarki.

 

Po rozpoczęciu procesu wyszukiwania:

• Na ekranie pompy zostanie wyświetlony komunikat z informacją o rozpoczęciu wyszukiwania.

• Zielona kontrolka na nadajniku zaświeci na chwilę, a następnie zgaśnie.

 

Uwaga: Proces wyszukiwania może trwać do dwóch minut. Podczas procesu wyszukiwania użytkownik nie ma dostępu do ekranów pompy i nie może zatrzymać działania pompy.

Gdy pompa znajdzie nadajnik, zostanie wyświetlony ekran Potwierdź SN urządzenia.

6. Upewnij się, że numer seryjny nadajnika na ekranie pompy jest zgodny bz numerem seryjnym widocznym z tyłu nadajnika, a następnie wybierz opcję Potwierdź.

Jeśli połączenie zostało nawiązane, na ekranie pompy pojawi się komunikat z potwierdzeniem. Po włączeniu funkcji Sensor na pasku stanu widoczna jest ikona Połączenie.

Jeśli pompa nie znalazła nadajnika, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Jeśli pompa nie znalazła nadajnika. Jeśli pompa znalazła wiele urządzeń, przejdź bezpośrednio do procedury opisanej na strona 194.

 

Jeśli pompa nie znalazła nadajnika:

1. Zanim wykonasz kolejne kroki, ponownie umieść nadajnik w ładowarce i upewnij się, że jest on całkowicie naładowany.

2. Pompa i nadajnik powinny być oddalone od siebie na odległość ramienia.

3. Wybierz na ekranie pompy opcję Ponów i natychmiast odłącz nadajnik od ładowarki, aby rozpocząć proces wyszukiwania.

4. Jeśli wyszukiwanie zakończy się niepomyślnie po raz drugi, wybierz opcję Anuluj, gdy pojawi się komunikat „Nie znaleziono żadnych urządzeń”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji

Bezprzewodowe łączenie pompy i nadajnika za pomocą funkcji Ręczne połączenie,

 

Jeśli pompa znalazła kilka urządzeń:

1. Zapisz numer seryjny nadajnika. Numer seryjny można znaleźć z tyłu nadajnika.

2. Zanim wykonasz kolejne kroki, ponownie umieść nadajnik w ładowarce i upewnij się, że jest on całkowicie naładowany.

3. Po wyświetleniu komunikatu „Znaleziono wiele urządzeń” wybierz opcję Dalej, aby przejść do ekranu Wpisz SN urządzenia.

4. Ręcznie wprowadź numer seryjny urządzenia, wykonując instrukcje od kroku 4 procedury Bezprzewodowe łączenie

 

Jak otrzymać instrukcję do glukometru CONTOUR® PLUS LINK/ CONTOUR® PLUS LINK 2.4?

Skontaktuj się z infolinią firmy Ascensia Diabetes Care:

Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 999 090, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

infolinia@diabetes.ascensia.pl

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.

Brochure