Wsparcie klienta

Wsparcie dla klienta w zakresie pomp insulinowych

Dla Twojej wygody, nasz zespół pomocy technicznej obsługujący naszych klientów, zebrał szereg najczęściej zadawanych pytań.

PRZEGLĄD OGÓLNY

Jak mała jest pompa insulinowa?

Pompa insulinowa MiniMed 640G 3,0 ml
Wymiary około 5,3 (szerokość) × 9,6 (długość) × 2,5 (głębokość) cm.

MiniMed® Veo serii 5 (554)
Wielkość telefonu komórkowego o wymiarach tylko 5,1 × 7,6 × 2 cm.

MiniMed Veo  serii 7 (754).  
Wymiary 5,1 × 9,1 × 2 cm.

Jak lekka jest pompa insulinowa?

Pompa insulinowa MiniMed® 640G 3,0 ml
Waży tylko 102 gramy łącznie z baterią.

Pompa insulinowa MiniMed® Veo serii 5
Waży tylko 95 gramów łącznie z baterią.

Pompa insulinowa MiniMed® Veo serii 7
Waży tylko 102 gramy łącznie z baterią.

UŻYTKOWANIE

Czy są zalecenia dotyczące rodzaju baterii, jakie należy stosować?

Pompa insulinowa MiniMed® 640G
 • Wymaga jednej nowej baterii AA (1,5 V).
 • Najlepsze wyniki uzyskuje się, stosując nową baterię litową AA.
 • Pompa działa również przy baterii alkalicznej AA lub w pełni naładowanej baterii niklowo-metalowo-wodorkowej AA NiMH do wielokrotnego ładowania.
 • Nie należy stosować baterii cynkowo-węglowej.
 • Czas pracy baterii to zazwyczaj 7 do 14 dni, w zależności od rodzaju baterii.
 • Czynniki skracające czas pracy baterii:
  • ustawienie podświetlenia
  • ustawienie wysokiego poziomu jasności
  • typ powiadomienia wibracyjnego
  • zdalne sterowanie i pomiar
  • wysokie wskaźniki podstawowe –  intensywne wciskanie przycisków, stosowanie bolusów i przewijanie
  • częsta utrata sygnału sensora/ powiadomienia o braku sygnału (cecha sensora)
Pompa insulinowa MiniMed® Veo
 • Bateria alkaliczna AAA
 • Baterie Energizer zapewniają przewidywalny przedział czasowy pomiędzy ostrzeżeniem „słaba bateria” a utratą zasilania (stan „brak zasilania”). Gwarantuje to stosowne powiadomienia w przypadku słabej baterii.
 • Zastosowanie innych rodzajów lub marek baterii może powodować większe różnice.
 • Czas pracy baterii to najczęściej 7 do 10 dni.
 • Czynniki skracające czas pracy baterii:
  • stosowanie podświetlenia
  • typ powiadomienia wibracyjnego
  • zdalne sterowanie i pomiar
  • wysokie wskaźniki podstawowe – intensywne wciskanie przycisków, stosowanie bolusów i napełnianie wstępne
  • częsta utrata sygnału sensora/ powiadomienia o słabym sygnale (opcja sensora)

Baterie do pomp Medtronic MiniMed™.

ACC-LR6 Baterie Energizer®, 4 sztuki AA 1.5 do pomp MiniMed™ 640G. 4 16,90
MMT-625EU Baterie Energizer®, 4 sztuki AAA 1.5 do pomp MiniMed™ Paradigm™. Zestaw 4 sztuk. 4 16,90

 

OPCJE WSTRZYMANIA PRZY NISKIM POZIOMIE GLUKOZY I PRZY PRZEWIDYWANYM NISKIM POZIOMIE GLUKOZY

Co to jest opcja wstrzymania przy niskim poziomie glukozy w pompie insulinowej MiniMed® 640G oraz MiniMed® Veo™?

Funkcja wstrzymania przy niskim poziomie glukozy jest to funkcja ciągłego monitorowania glikemii [CGM], która pomaga osobom obawiającym się hipoglikemii lub nieświadomym hipoglikemii. Jeśli funkcja jest włączona, pompa automatycznie wstrzyma podawanie insuliny na 2 godziny kiedy poziom glukozy dochodzi do wcześniej ustalonego progu oraz bez żadnej interwencji wznawia podawanie dawki podstawowej w ustalonym tempie. Podczas wstrzymania podaży insuliny wszystkie inne funkcje sensora nadal działają.

Co powinienem zrobić po włączeniu się funkcji wstrzymania przy niskim poziomie glukozy w pompie insulinowej MiniMed® 640G oraz MiniMed® Veo™?

Jeśli NIE ZAREAGUJESZ na alarm, pompa wstrzyma podaż insuliny, włączy się dźwięk syreny oraz wyświetli się komunikat „Mam cukrzycę, proszę zadzwonić po pogotowie.“ Pompa wstrzymuje podaż insuliny na 2 godziny. Po 2 godzinach pompa wznawia podstawową podaż insuliny. Jeśli poziom glukozy jest nadal niski po 4 godzinach od wznowienia dawki podstawowej, podaż insuliny jest powtórnie wstrzymana.

Jeśli ZAREAGUJESZ na alarm, możesz zdecydować, czy wstrzymać czy wznowić podstawową podaż insuliny. Jeśli wznowisz dawkę podstawową, pompa będzie kontynuowała podawanie insuliny. Jeśli wybierzesz wstrzymanie, pompa wstrzyma podaż insuliny jak wyżej. Kiedy włączy się funkcja Wstrzymanie przy niskim poziomie glukozy uruchamiana jest syrena, aby zapewnić, że alarm zostanie usłyszany i nie pozostanie bez reakcji.

Dlaczego podaż insuliny jest wstrzymywana na 2 dwie godziny i wznawiana na 4 godziny w pompie insulinowej MiniMed® 640G i MiniMed® Veo™?

Okres dwóch godzin wynika z badań klinicznych i pozwala na powrót poziomu glukozy we krwi do normy. 4-godzinne wznowienie podaży insuliny po uprzednim wstrzymaniu zmniejsza ryzyko hiperglikemii z odbicia.
 

Co to jest SmartGuard™ w pompie insulinowej MiniMed® 640G?

SmartGuard jest to nowa funkcja wstrzymania przy niskim poziomie glukozy, która pomaga osobom obawiającym się hipoglikemii lub nieświadomym hipoglikemii. Może ona wstrzymać podaż insuliny przy niskim poziomie lub przed, oraz wznowić ją automatycznie. Jeśli funkcja „Wstrzymaj przed niskim poziomem” jest włączona w opcji SmartGuard, pompa może automatycznie wstrzymać wlew insuliny maksymalnie na 2 godziny, kiedy poziom glukozy zbliża się do wcześniej ustalonego progu oraz bez żadnej interwencji wznawia podstawową podaż insuliny w ustalonym tempie. Podczas wstrzymania podaży insuliny wszystkie inne funkcje sensora nadal działają.

W przypadku pompy insulinowej MiniMed® 640G, jaka jest różnica pomiędzy „Wstrzymaj przed niskim poziomem”, „Powiadom przed niskim poziomem”, „Wstrzymaj przy niskim poziomie” i „Powiadom przy niskim poziomie”?

Funkcje niski poziom glukozy pozwalają ustawić pompę na powiadomienie, wstrzymanie insuliny lub równoczesne powiadomienie i wstrzymanie insuliny, jeśli zbliżasz się do granicy niskiego poziomu glukozy lub gdy osiągnąłeś limit niskiego poziomu glukozy.

Poniższa tabela przedstawia ustawienia powiadomień o niskim poziomie glukozy.

Nazwa ustawienia przy niskim poziomie  Jak to działa
Wstrzymaj przed niskim poziomem

Twoja pompa wstrzyma podaż insuliny jeśli przewiduje się, że odczyt sensora glukozy wyniesie 20 mg/dl powyżej dolnej granicy w ciągu 30 minut.

Włączenie funkcji „Wstrzymaj przed niskim poziomem” automatycznie uruchamia powiadomienie o niskim poziomie.

Gdy korzystasz z funkcji „Wstrzymaj przed niskim poziomem”, podaż insuliny nie jest wstrzymywana, chyba że poziom wynosi co najmniej 70 mg/dl powyżej dolnej granicy.

Ostrzegaj przed niskim poziomem System powiadomi Cię zawsze, gdy przewiduje się, że odczyt sensora glukozy osiągnie dolną granicę w ciągu 30 minut. Funkcja „Powiadom przed niskim poziomem” może być używana niezależnie od funkcji „Wstrzymaj przed niskim poziomem”.
Wstrzymaj przy niskim poziomie Twoja pompa tymczasowo wstrzyma podaż insuliny, jeśli odczyt glukozy osiągnie dolną granicę lub spadnie poniżej.
Powiadom przy niskim poziomie System powiadomi Cię, jeśli odczyt glukozy osiągnie dolną granicę lub spadnie poniżej.

Kiedy pompa wstrzyma podaż insuliny dzięki funkcji „Wstrzymaj przed niskim poziomem”, na ekranie głównym wyświetli się wiadomość „Sensor glukozy zbliża się do dolnej granicy. Sprawdź poziom glukozy”.

Jeśli NIE ZAREAGUJESZ na alarm, pompa wstrzyma podaż insuliny, włączy się dźwięk syreny oraz wyświetli się komunikat „Mam cukrzycę, proszę zadzwonić na pogotowie”. Podaż podstawowa może być przywrócona na trzy sposoby:

 1. Ręcznie przywrócisz podaż podstawową
 2. Podaż podstawowa wznawia się automatycznie w następujących przypadkach:
  • Pompa została wstrzymana na co najmniej 30 minut ORAZ
  • Odczyt sensora glukozy wynosi co najmniej 20 mg/dl powyżej dolnej granicy ORAZ
  • Przewiduje się że odczyt glukozy będzie wyższy niż 40 mg/dl powyżej dolnej granicy w ciągu następnych 30 minut
 3. Podaż insuliny została wstrzymana na 2 godziny

Jeśli ZAREAGUJESZ na alarm, możesz zdecydować, czy wstrzymać czy wznowić podstawową podaż insuliny. Jeśli wznowisz podstawową podaż, pompa będzie kontynuowała podawanie insuliny. Jeśli wybierzesz wstrzymanie, pompa wstrzyma podaż insuliny.

USTAWIANIE ALARMÓW

Jak mogę ustawić lub zmienić limity alarmów poziomu glukozy?

Alarmy wysokiego i niskiego poziomu glukozy muszą się różnić o co najmniej 10 mg%.

Jeśli ustawisz limit wysokiego poziomu glukozy na 180 mg%, to nie możesz ustawić limitu niskiego poziomu powyżej 170 mg%.

I odwrotnie, Jeśli ustawisz limit niskiego poziomu glukozy na 50 mg%, to nie możesz ustawić limitu wysokiego poziomu poniżej 60 mg%.

Odczyt z pompy MiniMed® Veo: O czym informują strzałki tempa zmian?

Jedna strzałka w górę lub w dół oznacza, że odczyty glukozy wzrosły/obniżyły się o 1 - 2 mg% na minutę.

Dwie strzałki skierowane w górę lub w dół oznaczają, że poziom glukozy zmierzony przez sensor wzrastał/spadał z szybkością 2 mg% na minutę lub większą.

Strzałki tempa zmian mogą służyć jako pomoc dla pacjenta w celu wykrycia momentu, kiedy poziom glukozy szybko spada/rośnie, co może zapobiec ciężkim spadkom/zwyżkom.

Odczyt z pompy MiniMed® 640G: O czym informują strzałki tempa zmian?

Jedna strzałka w górę lub w dół oznacza, że poziom glukozy zmierzony przez sensor wzrósł/obniżył się o 1 - 2 mg% na minutę lub więcej w ciągu ostatnich 20 minut.

Dwie strzałki skierowane w górę lub w dół oznaczają, że poziom glukozy zmierzony przez sensor wzrastał/obniżał się z szybkością 2 mg% na minutę lub większą.

Trzy strzałki w górę lub w dół oznaczają, że poziom glukozy zmierzony przez sensor wzrósł/obniżył się o 3 mg% na minutę lub więcej w ciągu ostatnich 20 minut.

Strzałki tempa zmian mogą służyć jako pomoc dla pacjenta w celu wykrycia momentu, kiedy poziom glukozy szybko spada/rośnie, co może zapobiec ciężkim spadkom/wzrostom.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.