Wsparcie klienta

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania pompy MiniMed Veo

W firmie Medtronic naszym priorytetem jest ciągła ewaluacja i poprawa jakości i wiarygodności naszych produktów i usług. Dzięki naszemu systemowi monitoringu, mogliśmy poznać pewne problemy i chcemy Cię o nich poinformować oraz przekazać zalecenia dotyczące stosowania naszych pomp.

Koniec wykresu z sensora (tylko dla MiniMed® Veo™)

Koniec wykresu z sensora

Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla funkcji Koniec Wykresu w pompach MiniMed Veo z sensorem oraz funkcją Niski Poziom Zawieszenia

Pompa insulinowa MiniMed Veo pozwala na ustawienie liczby minut wyświetlenia wykresu z sensora przed powrotem do ekranu głównego.

Domyślne ustawienia fabryczne dla końca wykresu z sensora to 2 minuty. Jeśli koniec wykresu z sensora jest ustawiony na BRAK, może to uniemożliwić automatyczne wznowienie podaży podstawowej 2 godziny po zdarzeniu Low Glucose Suspend, co może spowodować podwyższenie wartości glukozy.

[Może się to zdarzyć tylko jeśli przejdziesz do ekranu Sensor Graph w czasie zdarzenia Glucose Suspend i pozostawisz ten ekran wyświetlony oraz jeśli koniec wykresu z sensora jest ustawiony na  BRAK

Jeśli to się zdarzy, pompa będzie dźwięczeć 3 razy co 15 minut, aby Ci przypomnieć, że podaż insuliny została zawieszona. Wszystkie pozostałe alarmy będą działały normalnie, ale podaż podstawowa nie zostanie wznowiona tak długo, jak wyświetlony będzie ekran Wykres z sensora.

Zalecenia odnośnie końca wykresu z sensora:

 • Nie zmieniaj ustawień końca wykresu z sensora na BRAK.
 • Jeśli używasz funkcji Low Glucose Suspend i zmieniłeś ustawienia końca wykresu z sensora Sensor Graph na BRAK, ustaw je ponownie, wykonując poniższe czynności:
  1. Idź do Menu sensora
  2. Wybierz Edytuj ustawienia, naciśnij ACT
  3. Wybierz Koniec wykresu, naciśnij ACT
  4. Wybierz 2, 4 lub 6 minut (nie wybieraj BRAK), naciśnij ACT

Gdzie mogę sprawdzić model mojej pompy insulinowej?

Model pompy insulinowej można znaleźć na ekranie statusu lub na etykiecie na odwrocie pompy insulinowej.

Wykres z sensora

Co to jest funkcja Sensor Graph Timeout?

Funkcja ta pozwala wybrać, przez jaki czas chcesz aby ekran Sensor Graph pozostał wyświetlony po tym, jak przestaniesz wciskać przycisk. MiniMed Veo ma domyślne ustawienia fabryczne wynoszące 2 minuty. Dostępne opcje w menu ustawień to 2 minuty, 4 minuty, 6 minut, lub BRAK.

Dlaczego pompa ma opcję BRAK dla funkcji Koniec wykresu z sensora?

Ta opcja jest przydatna dla tych użytkowników, którzy chcą, aby ekran Wykresu czujnika, był stale wyświetlany. Ponieważ może ona wpłynąć na działanie funkcji Niski poziom zatrzymania, nie zalecamy korzystania z niej.

Czy pojawi się alarm informujący mnie, że moja podstawowa podaż insuliny nie została wznowiona po 2 godzinach?

Nie ma alarmu pojawiającego się pod koniec 2-godzinnego okresu. Jednak za każdym razem, gdy podaż jest wstrzymana, pompa wydaje 3 sygnały dźwiękowe co 15 minut przypominające, że insulina nie jest podawana. Wszystkie alarmy i powiadomienia pompy i sensora działają, gdy pompa wyświetla ekran Sensor Graph.

Co mogę zrobić, aby taka sytuacja nie wystąpiła?

Taka sytuacja nie wystąpi, chyba że Sensor Graph Timeout jest ustawiony na BRAK oraz używasz funkcji Low Glucose Suspend (w pompie MiniMed Veo).

Jeśli nie jesteś pewien swoich ustawień Sensor Graph Timeout:

 1. Idź do Menu główne
 2. Wybierz Menu sensora
 3. Wybierz Edytuj ustawienia, naciśnij ACT
 4. Wybierz Koniec wykresu, naciśnij ACT
 5. Wybierz 2, 4 lub 6 minut (nie wybieraj BRAK), naciśnij ACT

 POLUZOWANY KAPTUREK WSPORNIKA (tylko Veo)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy poluzowanym kapturku wspornika dla wszystkich pomp MiniMed

Pompa jest odporna na okazjonalne upuszczenie czy uderzenie, jednak gdy taka sytuacja ma miejsce, należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń. Wiemy, że niektórzy użytkownicy mieli problem z kapturkiem wspornika pompy (zobacz rysunek poniżej), dlatego chcemy na bieżąco informować naszych klientów jak unikać podobnych sytuacji. Kapturek wspornika pompy utrzymuje silnik pompy na miejscu i umożliwia naciskanie tłoka silnika na pojemnik w celu podania insuliny.

W rzadkich przypadkach, kapturek może wystawać z przegrody na pojemnik. Sytuacja taka może wystąpić, gdy pompa zostanie uszkodzona pod wpływem kontaktu z twardą powierzchnią (np. w przypadku upuszczenia). Jeśli poluzowany kapturek wspornika zostanie naciśnięty, może to skutkować niezamierzonym podaniem dodatkowej insuliny.

Zalecenia

 • Regularnie sprawdzaj pompę, zwłaszcza po wstrząsie lub upuszczeniu na twardą powierzchnię.
 • Jeśli kapturek wspornika wystaje jak na zdjęciu powyżej, nie należy naciskać na ten element i należy przestać używać pompy.

 

Jak poznać, że kapturek wspornika jest poluzowany lub wystaje?

Niektórzy klienci napotkali problem poluzowanego kapturka wspornika, a w rzadkich przypadkach kapturek może wystawać z boku pompy insulinowej w wyniku kontaktu z twardą powierzchnią. W większości przypadków poluzowany kapturek wspornika spowoduje alarm A33 lub Błąd silnika w trakcie procesu przygotowywania/napełniania drenu.

Pomimo niskiego ryzyka, zalecamy sprawdzanie kapturka wspornika pompy insulinowej.
W celu sprawdzenia ułożenia kapturka wspornika:

 • Trzymaj pompę insulinową ekranem przodem do ciebie (otwór/dren pojemnika powinien być u dołu po lewej stronie.)
 • Kapturek wspornika to krążek znajdujący się u dołu po prawej stronie pompy poniżej etykiety ochronnej Medtronic MiniMed. WAŻNE: NIE NALEŻY NACISKAĆ NA TĘ CZĘŚĆ POMPY INSULINOWEJ.
 • Powyższe zdjęcia przedstawiają prawidłowa pompę insulinową oraz pompę insulinową z poluzowanym kapturkiem wspornika.
 • Obejrzyj kapturek wspornika:
  • Jeśli kapturek wspornika JEST wgłębiony: Kapturek nie został uderzony i możesz nadal używać pompy insulinowej.
  • Jeśli kapturek wspornika NIE JEST wgłębiony: Musisz przestać używać pompy insulinowej. Będziesz musiał kontrolować cukrzycę za pomocą zastrzyków insulinowych wg planu awaryjnego dostarczonego przez zespół terapeutyczny oraz skontaktować się z telefoniczną linią pomocy.

Ryc. 1. Prawidłowy kapturek wspornika. Kapturek lekko wgłębiony.Poluzowany kapturek wspornika. Kapturek wystający.

 

 

 

 

 

Co to jest poluzowany kapturek wspornika?

Kapturek wspornika pompy insulinowej utrzymuje silnik pompy na miejscu i umożliwia naciskanie tłoka silnika na pojemnik w celu podania insuliny.

Co może mi się stać, jeśli kapturek jest poluzowany?

Wielokrotne naciskanie na kapturek wspornika może skutkować niezamierzoną podażą insuliny, jeśli kapturek jest poluzowany. Kapturek wspornika powinien być cały czas lekko wgłębiony. Jednakże w rzadkich przypadkach kapturek może wystawać z boku pompy insulinowej na skutek kontaktu pompy z twardą powierzchnią.

Jeśli zauważysz, że kapturek jest poluzowany lub wystający, przerwij używanie pompy insulinowej i zadzwoń na telefoniczną linię pomocy. NIE NALEŻY DOCISKAĆ KAPTURKA WSPORNIKA W PRZYPADKU JEGO WYSTAWANIA.

 

Ryc. 1. Prawidłowy kapturek wspornika. Kapturek lekko wgłębiony.

Poluzowany kapturek wspornika. Kapturek wystający.

Które pompy insulinowe mogą ulec uszkodzeniu? Gdzie mogę sprawdzić model mojej pompy insulinowej?

Wszystkie modele pompy insulinowej MiniMed mogą ulec uszkodzeniu. Model pompy insulinowej można znaleźć na ekranie statusu lub na etykiecie na odwrocie pompy insulinowej.

Co powinienem zrobić, jeśli upuszczę pompę insulinową lub jeśli terapii poddane jest małe dziecko, które ciągle upuszcza pompę insulinową. Czy powinienem się martwić?

Ponieważ bezpieczeństwo Twojego dziecka oraz jakość produktu są dla nas bardzo ważne, pompa insulinowa Medtronic została zaprojektowana tak, aby spełniać międzynarodowe standardy wytrzymałości na wstrząsy i upuszczanie.
Jeśli Twoje dziecko często upuszcza pompę insulinową, okresowo postępuj według poniższej procedury:

Aby sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie związane z poluzowanym kapturkiem wspornika, postępuj wg poniższych instrukcji:

Standardowa procedura w przypadku upuszczenia pompy insulinowej
Chroń swoją pompę przed upuszczeniem.

 1. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze umocowane we właściwym miejscu.
 2. Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń LCD, klawiatury lub obudowy pompy.
 3. Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń w zestawie infuzyjnym, włączając łącznik drenu i dren.
 4. Sprawdź ekran statusu, wskaźniki podstawowe oraz inne ustawienia pompy.
 5. Wykonaj Autotest znajdujący się w UTILITIES MENU.
 6. Zadzwoń do lokalnego przedstawiciela Medtronic Diabetes w celu uzyskania pomocy.

USZKODZENIE W WYNIKU KONTAKTU Z WODĄ (tylko VEO)

Informacje o bezpieczeństwie przy uszkodzeniu od kontaktu z wodą dla wszystkich pomp MiniMed® Veo™

Jak wyjaśniono w instrukcji użytkownika wszystkich pomp MiniMed Veo, kontakt z wodą może uruchomić alarm pompy, spowodować uszkodzenie wewnętrznej elektroniki lub spowodować, że przyciski przestaną działać. Poniżej zamieszczamy istotny fragment instrukcji użytkownika, z którym powinieneś się dokładnie zapoznać.

Standardowa procesura w przypadku gdy pompa została zanurzona w wodzie.
Pompa jest odporna na przypadkowy kontakt z wodą. Nie należy jej jednak zanurzać w wodzie podczas kąpieli, pływania ani uprawiania innych sportów wodnych.
1. Wytrzeć do sucha zewnętrzną obudowę.
2. Otworzyć komorę zbiornika i sprawdzić, czy nie ma tam wody. Jeśli wnętrze jest mokre, wytrzeć je do sucha w ciągu 10 minut od momentu zamoczenia w wodzie. Zamoczenie wnętrza pompy wodą, insuliną lub innymi płynami może spowodować korozję jej mechanizmu.
3. Osuszyć dokładnie zbiornik — mokrego zbiornika NIE wolno wkładać do pompy.
4. Nie suszyć pompy gorącym powietrzem. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych układów elektronicznych pompy.
5. Sprawdzić przedział baterii i baterię — jeżeli są wilgotne, dokładnie je osuszyć przed użyciem pompy.
6. Przeprowadzić autotest.

Czy pompy insulinowe Medtronic są wodoszczelne?

Nasze pompy insulinowe MiniMed Veo mają stopień ochrony IPX7, co oznacza, że są w stanie wytrzymać okazjonalne zamoczenie czy zachlapanie, ale nie powinny być zanurzane w wodzie. Oznacza to, że pompa insulinowa spełnia standard wodny 1 metra przez 30 minut.

Pompa insulinowa MiniMed® 640G, przy odpowiednim umieszczeniu pojemnika i drenu, jest wodoszczelna (wskaźnik ochrony IPX8) na głębokości do 3,6 metra  przez okres do 24 godzin.

Przypadkowo rozlałem insulinę wewnątrz/na zewnątrz pompy MiniMed® Veo™. Czy to spowoduje uszkodzenie pompy?

Pompa insulinowa jest odporna na przypadkowy kontakt z cieczą, co obejmuje zarówno insulinę, jak i wodę. Jeśli Twoja pompa insulinowa została narażona na kontakt z insuliną, postępuj tak samo jak w sytuacji przypadkowego kontaktu z wodą:

 1. Wytrzyj do sucha obudowę.
 2. Otwórz przegrodę na pojemnik i sprawdź, czy w przegrodzie na pojemnik lub w pojemniku nie znajduje się woda. W przypadku zamoczenia, osusz dokładnie w ciągu 10 minut od kontaktu z wodą. Kontakt z cieczą, włączając wodę lub insulinę, może spowodować korozję mechanizmu.
 3. Dokładnie wysusz pojemnik – NIE umieszczaj wilgotnego pojemnika w pompie insulinowej.
 4. Nie używaj gorącego powietrza do suszenia pompy insulinowej. Może to uszkodzić wewnętrzną elektronikę twojej pompy insulinowej.
 5. Sprawdź przegrodę na baterię oraz baterię – jeśli są wilgotne, osusz je całkowicie przed użyciem pompy insulinowej.
 6. Wykonaj Self test [Autotest] znajdujący się w Menu narzędzia.

Moja pompa insulinowa MiniMed® Veo™ zamoczyła się podczas burzy (lub w inny sposób), czy powinienem się martwić?

Mimo że nie powinieneś zanurzać pompy insulinowej MiniMed® Veo™ w wodzie podczas pływania, kąpieli lub innych aktywności wodnych, pompa insulinowa jest tak zaprojektowana, aby wytrzymać przypadkowy kontakt z wodą, taki jak podczas burzy. Jeśli złapię cię burza, postępuj według poniższych instrukcji:

 1. Wykonaj Autotest znajdujący się w Menu narzędzia. Wytrzyj do sucha obudowę.
 2. Otwórz przegrodę na pojemnik i sprawdź, czy w przegrodzie na pojemnik lub w pojemniku nie znajduje się woda. W przypadku zamoczenia, osusz dokładnie w ciągu 10 minut od kontaktu z wodą. Kontakt z cieczą, włączając wodę lub insulinę, może spowodować korozję mechanizmu.
 3. Dokładnie wysusz pojemnik – NIE umieszczaj wilgotnego pojemnika w pompie insulinowej.
 4. Nie używaj gorącego powietrza do suszenia pompy insulinowej. Może to uszkodzić wewnętrzną elektronikę twojej pompy insulinowej.
 5. Sprawdź przegrodę na baterię oraz baterię – jeśli są wilgotne, osusz je całkowicie przed użyciem pompy insulinowej.
 6. Wykonaj Wykonaj Autotest znajdujący się w UTILITIES MENU.

Noszę pompę insulinową MiniMed® Veo™ kiedy uprawiam sport i ćwiczę. Noszę pompę insulinową pod biustonoszem sportowym, co oznacza, że jest wystawiona na ciągłe działanie potu. Czy powinnam się tym martwić, a jeśli tak, to jakie są sugerowane rozwiązania?

Ciągłe narażenie na wilgoć może uszkodzić pompę insulinową MiniMed® Veo™. Oto kilka porad, jak radzić sobie z wilgocią:

Czynności dnia codziennego

 • Jeśli mieszkasz w zawilgoconym miejscu, przechowuj pompę insulinową w pojemniku ochronnym lub w kieszeni, aby ochronić ją przed gorącem i potem.
 • Uważaj, aby Twoja pompa insulinowa nie była umieszczona w bezpośrednim kontakcie z częściami ciała, które najbardziej się pocą.
 • Jeśli Twoje dłonie się pocą, wytrzyj je do sucha przed używaniem przycisków pompy insulinowej.

Pompa insulinowa MiniMed® Veo™ ma stopień ochrony IPX7, dlaczego zalecacie klientom odłączanie pompy podczas jakiejkolwiek aktywności wodnej?

Nasze pompy insulinowe MiniMed Veo mają stopień ochrony IPX7, co oznacza, że są w stanie wytrzymać okazjonalne zamoczenie czy zachlapanie, ale należy unikać zanurzania ich w wodzie.

Mimo że pompy insulinowe są dość mocno zbudowane, pęknięcie jest możliwe. Ponieważ nie możemy całkowicie zapobiec pęknięciu, zalecamy użytkownikom, aby celowo nie zanurzali pompy insulinowej MiniMed® Veo™ w wodzie.

Pompa insulinowa MiniMed® 640G

Ponieważ pompa MiniMed 640G jest wodoszczelna, jest mało prawdopodobne, aby zachlapanie lub zanurzenie spowodowało uszkodzenie pompy. Jednak przed kontaktem z wodą należy dokładnie sprawdzić, czy pompa nie ma pęknięć, zwłaszcza jeśli była upuszczona lub podejrzewasz uszkodzenie.

W przypadku pęknięcia pompa nie jest wodoszczelna. Jeśli podejrzewasz, że woda dostała się do pompy lub zauważasz inną nieprawidłowość w funkcjonowaniu pompy, sprawdź swój poziom glukozy lub w razie potrzeby postępuj według zaleceń zespołu terapeutycznego. Skontaktuj się z firmą Medtronic w celu uzyskania dalszej pomocy.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.