Alarmy i Ostrzeżenia pomp MiniMed

Wybierz swoją pompę insulinową spośród podanych poniżej:

> powiadomienia i alarmy pompy insulinowej MiniMed Veo
> powiadomienia i alarmy pompy insulinowej MiniMed 640G

MiniMed® Veo™

A

Automatyczne wyłączenie

PRZYCZYNA:

Informuje cię, że nie wybrano żadnego przycisku w czasie ustalonym dla funkcji CZAS TRWANIA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA i podaż insuliny została przerwana.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować alarm.

B

Bateria poza limitem

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy bateria jest poza zasięgiem pompy insulinowej dłużej niż przez 5 minut lub poza zasięgiem ciągłego monitorowania glikemii (CGM) przez ponad 10 minut.

DZIAŁANIE:

Sprawdź poprawność daty i godziny na monitorze pompy insulinowej/CGM. Jeśli nie są poprawne, idź do MENU NARZĘDZIA i ponownie ustaw datę i godzinę. W przypadku użytkowników CGM, należy zastosować procedurę ZNAJDŹ SENSOR, w celu ponownego ustanowienia połączenia z sensorem.

Bolus Stopped [Bolus Zatrzymany]

PRZYCZYNA:

Błąd Bolus Stopped może wystąpić w przypadku poluzowania pokrywy baterii lub jeśli w trakcie bolusa pompa została uderzona lub upuszczona. Może się to również zdarzyć w przypadku wstrząsu elektrostatycznego pompy. Ze względów bezpieczeństwa pompa zatrzymuje bolus w takiej sytuacji.

DZIAŁANIE:

Jeśli upuściłeś pompę, obejrzyj ją dokładnie i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, następnie sprawdź historię bolusa i ponownie ustaw program dla pozostałej części bolusa, jeśli jest taka potrzeba.

W przypadku wystąpienia tego alarmu jest bardzo ważne, aby sprawdzić historię bolusa żeby wiedzieć, jaka część została podana. Jeśli to konieczne, należy jeszcze raz ustawić program dla części jeszcze nie podanej.

Button Error [Błąd Przycisku]

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy przycisk jest naciśnięty dłużej niż 3 minuty.

DZIAŁANIE:

 • Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować alarm. Sprawdź, czy pompa insulinowa/CGM nie jest przyciskana przez coś, co może wywoływać alarm.
 • Jeśli wykonasz te czynności, a alarm BUTTON ERROR pojawi się ponownie, zadzwoń na telefoniczną linię pomocy

C

Cal Error [Błąd kalibracji]

PRZYCZYNA:

Skalibruj system. Możliwe przyczyny to:

 • Wprowadzono niepoprawną wartość glukozy z glukometru do pompy insulinowej/CGM.
 • Wprowadzony pomiar glukozy nie był aktualny.
 • Twój poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie lub spada.
 • Po włożeniu sensora glukozy potrzeba więcej czasu dla jego stabilizacji.
 • Sensor glukozy nie podaje poprawnych odczytów.

DZIAŁANIE:

 • Jeśli pojawi się błąd Cal Error, wprowadź nowy odczyt glukometru do kalibracji.
 • Jeśli Cal Error pojawi się przy drugiej kalibracji, alarm CHANGE SENSOR [ZMIEŃ SENSOR] pojawi się w systemie Guardian® oraz alarm BAD SENSOR [ZŁY SENSOR] w modelu pompy insulinowej 522/722 lub VeoTM.
 • Zadzwoń na linię pomocy Medtronic w celu uzyskania dalszej pomocy.

Uwaga: Jeśli posiadasz pompę model x12, x15, lub x22, zadzwoń na linię Medtronic w celu uzyskania pomocy.

Change Sensor [Zmień sensor]

PRZYCZYNA:

Możesz otrzymać to powiadomienie po tym, gdy otrzymasz dwa powiadomienia z rzędu o błędzie kalibracji lub po uruchomieniu sensora glukozy bez błędów kalibracji.

DZIAŁANIE:

Jeśli powiadomienie wynika z dwóch błędów kalibracji z rzędu, wymień sensor glukozy.
Jeśli powiadomienie nie pojawiło się w konsekwencji dwóch błędów kalibracji, skontaktuj się z serwisem, aby sprawdzić czy transmiter działa poprawnie.
Jeśli otrzymałeś to powiadomienie podczas uruchamiania, będzie możliwe rozwiązanie problemu bez wymiany sensora glukozy.
Zadzwoń na linię pomocy w celu uzyskania dalszych wytycznych.

Charge Transmtr [Naładuj transmiter]

PRZYCZYNA:

Bateria transmitera jest wyczerpana.

DZIAŁANIE:

Natychmiast naładuj transmiter.

Check Settings [Sprawdź ustawienia]

PRZYCZYNA::

Pojawia się po alarmie E lub po wyzerowaniu pompy insulinowej/CGM.
Sugeruje sprawdzenie, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.

DZIAŁANIE:

Gdy ten alarm jest aktywny, powinieneś sprawdzić i/lub przeprogragmować ustawienia pompy insulinowej/CGM, włączając czas/godzinę.

E

Empty Reservoir [Pusty pojemnik]

PRZYCZYNA:

Brak insuliny w pojemniku.

DZIAŁANIE:

Natychmiast wymienić pojemnik.

F

Fail Batt Test [Nieudany test baterii]

PRZYCZYNA:

Pompa insulinowej/CGM testuje napięcie każdej zainstalowanej baterii.
Dzięki testowi, bateria o niskim napięciu nie będzie używana.
Jeśli bateria nie ma wystarczającego napięcia, pojawi się ten alarm.
Pompa insulinowa/CGM nie będzie działać i bateria musi zostać wymieniona

DZIAŁANIE:

Zainstalować nową baterię w pompie insulinowej/CGM.

Fall Rate [Tempo spadku]

PRZYCZYNA:

Wartości glukozy spadają w tempie równym lub szybszym niż Set Fall Rate Limit [Ustalony limit tempa spadku] wybrany dla powiadomienia.
Pompa insulinowa/CGM włącza 2 kolejne sygnały o tonie opadającym, jeśli jako typ alarmu został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

Finish Loading [Dokończ ładowanie]

PRZYCZYNA:

Nie ukończyłeś napełniania zestawu infuzyjnego insuliną.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować alarm. Powoduje to przywrócenie podaży podstawowej.

H

High Predicted [Przewidywane podwyższenie]

PRZYCZYNA:

Wartości sensora glukozy mogą osiągnąć lub przekroczyć High Glucose Limit w okresie, jaki wybrałeś dla powiadomienia High Predictive.
Pompa insulinowej/CGM włącza 3 kolejne sygnały o tonie rosnącym, jeśli jako typ powiadomienia został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

High SG [Wysoki poziom glukozy]

PRZYCZYNA:

Wartość glukozy jest wyższa lub równa Twojemu górnemu limitowi stężenia glukozy.
Jeśli nie ustawisz High Glucose LImit [Górny limit glukozy] i nie włączysz powiadomienia o poziomie glukozy, nie otrzymasz powiadomienia High SG.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

High Xxx Mg/Dl (mmol/L) [Wysoki Xxx mg/dl (mmol/l]

PRZYCZYNA:

Wartość glukozy jest wyższa lub równa Twojemu górnemu limitowi stężenia glukozy. Jeśli nie ustawisz High Glucose LImit [Górny limit glukozy] i nie włączysz powiadomienia o poziomie glukozy, nie otrzymasz powiadomienia o wysokim poziomie glukozy.
Pompa insulinowa włącza 4 kolejne sygnały o tonie rosnącym, jeśli jako typ powiadomienia został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

I

Is Priming Complete? [Czy napełnianie jest zakończone?]

PRZYCZYNA:

Wiadomość ta pojawi się, jeśli przy ręcznym napełnianiu pompy insulinowej przekroczysz 30 jednostek insuliny.

DZIAŁANIE:

Przeczytaj wiadomość na ekranie, następnie naciśnij ESC, a później ACT, aby skasować alarm.

 • Jeśli ręczne napełnianie zostało ukończone, naciśnij ESC.
 • Jeśli ręczne napełnianie nie zostało ukończone, naciśnij i przytrzymaj ACT aż do zakończenia ręcznego napełniania.

L

Lost Sensor [Utracony sensor]

PRZYCZYNA:

Pompa insulinowa/CGM nie otrzymała sygnału z transmitera.

DZIAŁANIE:

Nie odłączaj transmitera od sensora.

 1. Sprawdź, czy sensor glukozy jest umieszczony prawidłowo.
 2. Sprawdź ekran REVIEW SETTINGS, aby upewnić się, że ID transmitera wprowadzone do pompy insulinowej/CGM odpowiada ID na twoim transmiterze: Home Screen > Main Menu > Sensor > Review Settings
 3. Sprawdź połączenie pomiędzy transmiterem a sensorem. Przytrzymaj umieszczony sensor z tyłu zestawu, aby uniemożliwić ruch oraz mocno wciśnij transmiter:
  • Jeśli usłyszysz kliknięcie, poczekaj 20 sekund aż zielone światło na transmiterze będzie migać przez 10 sekund, co oznacza dobre połączenie. Jeśli zobaczysz zielone światło, powiadomienie zostało wysłane do transmitera, a sensor nie jest podłączony.
  • Jeśli usłyszysz kliknięcie, ale nie widzisz zielonego światła na transmiterze, sprawdź czy transmiter jest naładowany.
  • Jeśli nie usłyszysz kliknięcia gdy sprawdzasz połączenie, powiadomienie jest spowodowane problemem z przewodzeniem. Umieść pompę insulinową/CGM bliżej sensora glukozy i transmitera.
 4. Użyj funkcji FIND LOST SENSOR [ZNAJDŹ UTRACONY SENSOR], aby znaleźć swój sensor glukozy: Home Screen > Main Menu > Sensor > Link to Sensor > Find Lost Sensor
 5. Uwaga: Jeśli posiadasz pompę model x12, x15, lub x22, zadzwoń na linię Medtronic w celu uzyskania pomocy.
Low Battery [Słaba bateria]

PRZYCZYNA:

Powiadomienie LOW BATTERY pojawia się gdy stan baterii pompy insulinowej/CGM wynosi poniżej 10% czasu pracy baterii.
W trybie LOW BATTERY [SŁABA BATERIA] wyłączona jest funkcja podświetlenia, zdalnego sterowania i miernika.
Jeśli typ powiadomienia jest ustawiony na wibrację, pompa insulinowa/CGM przestawi się na powiadomienie dźwiękowe.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować powiadomienie, zanim wymienisz baterię.

Jeśli otrzymasz takie powiadomienie, nie kładź się spać dopóki nie wymienisz baterii.

Low Glucose [Niski poziom glukozy]

Reason:

Jak to działa?

Wykres alarmu „Niski poziom glukozy”

DZIAŁANIE:

MiniMed® Veo™ rozpoznaje kiedy Twój poziom glukozy spada dzięki funkcji CGM i powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym.
Możesz zareagować, zapobiegając epizodowi hipoglikemii.

Jeśli jednak nie zareagujesz na to powiadomienie, a CGM rozpozna niebezpiecznie niski poziom glukozy, pojawi się kolejny sygnał dźwiękowy.

Jeśli jednak nie będziesz mógł odpowiedzieć na to ostrzeżenie z jakiegoś powodu, pompa wstrzyma podaż insuliny na 2 godziny, aby zapobiec szkodliwym konsekwencjom epizodu hipoglikemii.

Low Predicted [Przewidywany niski poziom]

PRZYCZYNA:

Wartości sensora glukozy mogą osiągnąć lub przekroczyć Low Glucose Limit w okresie, jaki wybrałeś dla powiadomienia Low Predictive.
Pompa insulinowej/CGM włącza 3 kolejne sygnały o tonie opadającym, jeśli jako typ alarmu został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

Low Reservoir [Niski poziom w pojemniku]

PRZYCZYNA:

Możesz zaprogramować pompę insulinową, aby uruchamiała alarm albo przy określonej liczbie jednostek, jakie pozostały, albo na określony czas, jaki pozostał do opróżnienia pojemnika.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować powiadomienie, następnie wymień pojemnik tak szybko, jak to możliwe.

Low SG [Niski poziom glukozy]

 PRZYCZYNA:

Wartość glukozy jest niższa lub równa Twojemu dolnemu limitowi stężenia glukozy.
Jeśli nie ustawisz Low Glucose LImit [Dolny limit glukozy] i nie włączysz powiadomienia o poziomie glukozy, nie otrzymasz powiadomienia Low SG.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

Low Transmtr [Słaba bateria transmitera]

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy bateria transmitera jest bliska wyczerpania.
Powiadomienie to będzie się pojawiać codziennie w południe, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce.
Transmiter będzie powtarzał wysyłanie sygnałów przez kilka godzin i może wytrzymać kilka dni dopóki bateria się nie wyczerpie.
Bądź przygotowany do natychmiastowego doładowania transmitera, kiedy bateria się wyczerpie.
W przypadku wyczerpania, ładowanie może trwać do 8 godzin.

DZIAŁANIE:

Naładuj transmiter tak szybko, jak to możliwe.

Low Xxx Mg/Dl [Niski Xxx mg/dl (mmol/l]]

PRZYCZYNA:

Wartość glukozy jest niższa lub równa Twojemu dolnemu limitowi stężenia glukozy.
Jeśli nie ustawisz Low Glucose LImit [Dolny limit glukozy] i nie włączysz powiadomienia o poziomie glukozy, nie otrzymasz powiadomienia Low Sensor Glucose.
Pompa insulinowa włącza 4 kolejne sygnały o tonie opadającym, jeśli jako typ alarmu został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

M

Max Delivery [Podaż maksymalna]

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy podaż insuliny przekroczyła bolus maksymalny lub maksymalne wartości podstawowe.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować powiadomienie. Sprawdź poziom glukozy. Sprawdź historię bolusa oraz wskaźniki podstawowe. Monitoruj poziom glukozy.
UWAGA: Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skonsultuj się z zespołem terapeutycznym odnośnie maksymalnej wartości podstawowej oraz maksymalnej prędkości bolusa w twojej pompie.

Max Fill Reached [Maksymalne napełnienie]

PRZYCZYNA:

Wiadomość pojawia się, gdy zużyjesz więcej niż 30 jednostek insuliny do napełnienia drenu zestawu infuzyjnego.

DZIAŁANIE:

Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować wiadomość.

Meter BG by Xx:xx [GLKM GLU O Xx:xx]

PRZYCZYNA:

Pomiar poziomu glukozy musi być wprowadzony we wskazanym czasie, aby skalibrować sensor glukozy. Powiadomienie METER BG BY jest również znane jako powiadomienie CAL REMINDER.

DZIAŁANIE:

Wprowadź pomiar poziomu glukozy, aby uniknąć powiadomienia METER BG NOW [GLKM GLU-TERAZ].

Meter BG Now [GLKM GLU-TERAZ]

PRZYCZYNA:

Pomiar glukozy wykonany glukometrem jest potrzebny natychmiast w celu skalibrowania sensora glukozy, tak abyś mógł nadal otrzymywać odczyty sensora glukozy.

DZIAŁANIE:

Jeśli Twój poziom glukozy jest stabilny (gwałtownie nie rośnie ani nie spada), zmierz i wprowadź pomiar poziomu glukozy.

Motor Error [Błąd silnika]

PRZYCZYNY:

Podaż insuliny została zatrzymana. Alarm ten pojawia się gdy Twoja pompa insulinowa wykryje błąd silnika.

DZIAŁANIE:

Zadzwoń na telefoniczną linię pomocy.

N

No Delivery [Brak podaży]

PRZYCZYNA:

Podaż insuliny została zatrzymana.
Pojawia się, gdy pompa insulinowa wykryje blokadę.

DZIAŁANIE:

Wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy zestaw infuzyjny się nie zatkał.
 2. Sprawdź swój poziom glukozy i postępuj według instrukcji bezpieczeństwa dla wysokiego poziomu glukozy, jeśli to konieczne.
 3. Skasuj alarm, naciskając ESC, a następnie ACT. Pojawi się ekran z dwiema możliwościami: Resume [Wznów] i Rewind [Przewiń].
 4. Upewnij się, że w pojemniku jest insulina.
  • Jeśli znalazłeś i naprawiłeś blokadę w drenie, wybierz Resume.
  • Jeśli pojemnik jest pusty, wybierz Rewind, a następnie wymień pojemnik i zestaw infuzyjny.
 5. Dokładnie monitoruj swój poziom glukozy.

Jeśli wykonałeś te czynności, a alarm NO DELIVERY pojawi się ponownie, zadzwoń na linię pomocy

No Reservoir [Brak pojemnika]

PRZYCZYNA:

Pojemnik nie został umieszczony prawidłowo lub nie umieszczono pojemnika.

DZIAŁANIE:

Sprawdź, czy pojemnik został umieszczony.

O

Objaśnienie alarmów A

PRZYCZYNA

W wypadku tego alarmu wyświetlana jest litera A oraz dwie cyfry. Alarmy A powodują przerwanie podaży insuliny do momentu ich skasowania.Twoje ustawienia pompy insulinowej są zachowane. Jednak ustawienia systemu Guardian zostają wyzerowane..

DZIAŁANIE

Jeśli ten alarm często się powtarza, należy zadzwonić na telefoniczną linię pomocy Medtronic.

Objaśnienie alarmów E

PRZYCZYNA::

Alarm E-error [błąd] wyświetla się jako litera E oraz dwie cyfry.
Alarmy E powodują, że podaż insuliny zostaje przerwana, monitor pompy insulinowej/CGM zresetowany, a ustawienia wyzerowane.

DZIAŁANIE:

Po otrzymaniu alarmu zapisz numer błędu, a następnie zadzwoń na linię pomocy.

Off No Power [Wyłączenie brak zasilania]

PRZYCZYNA:

Bateria jest rozładowana.

DZIAŁANIE:

Natychmiast wymień baterię. Wykonuj instrukcje na ekranie. Sprawdź, czy na ekranie jest właściwa godzina. W razie potrzeby, ustaw ponownie godzinę.

R

Reset [Resetuj]

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy ustawienia pompy insulinowej/CGM są skasowane z jednego z poniższych powodów:

 • Ustawienia zostały skasowane (funkcja Clear Settings [Skasuj ustawienia]) i nie zostały ponownie zaprogramowane.
 • Próba przesyłu danych z komputera do oprogramowania CareLink Personal nie została ukończona.

DZIAŁANIE:

 • Jeśli ustawienia zostały skasowane, musisz je ponownie zaprogramować.
 • Jeśli próbujesz przesłać dane do CareLink Personal i otrzymałeś tę wiadomość o błędzie, zadzwoń na linię pomocy w celu uzyskania dalszych wytycznych.
Rise Rate [Tempo wzrostu]

PRZYCZYNA:

Wartości glukozy rosną w tempie równym lub szybszym niż Set Rise Rate Limit [Ustalony limit tempa wzrostu] wybrany dla alarmu. Pompa insulinowa/CGM włącza dwa kolejne sygnały o tonie rosnącym, jeśli jako typ powiadomienia został wybrany słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE:

Należy rozważyć dokonanie korekty po potwierdzeniu odczytu z glukometru.

S

Sensor End [Koniec pracy sensora]

PRZYCZYNA:

Sensor glukozy zakończył swój czas pracy.

DZIAŁANIE:

Wymień sensor glukozy.

Sensor Error [Błąd sensora]

PRZYCZYNA:

Sygnały sensora glukozy są zbyt wysokie lub zbyt niskie.

DZIAŁANIE:

Nie musisz wymieniać sensora glukozy.
Naciśnij ESC, a następnie ACT, aby skasować powiadomienie.
Jeśli powiadomienie się utrzymuje, przetestuj transmiter za pomocą testera.

U

Ustawianie alarmów

Jak ustawić powiadomienia/alarmy w moim systemie MiniMed® Veo™?

Możesz ustawić kilka powiadomień, takich jak przypomnienie o kalibracji, o odczytach poziomu glukozy i opuszczonych posiłkach. Jeśli używasz funkcji CGM w pompie, możesz ustawić powiadomienia o wysokim/niskim poziomie glukozy, przewidywanym wysokim/niskim poziomie glukozy, o tempie zmian oraz uśpione powiadomienia dla każdego z tych alarmów. Możesz również włączyć opcję Low Glucose Suspend.

Twój zespół terapeutyczny udzieli Ci pomocy i porady w kwestii ustawień alarmów i powiadomień w Twoim systemie MiniMed Veo.

Zaprogramowałem moją nową/zamienną pompę i otrzymałem alarm „Zaprogramuj ponownie/sprawdź ustawienia”, co to oznacza?

Alarm Check Settings [Sprawdź ustawienia] pojawia się w czasie od 5 do 10 minut od ponownego ustawienia pompy bez ustawienia daty i godziny. Pompa będzie musiała być przewinięta i wszystkie ustawienia (data/godzina/wskaźniki podstawowe) muszą być zweryfikowane.

        

W

Weak Battery [Słaba bateria]

PRZYCZYNA:

Pompa insulinowa/CGM testuje napięcie każdej zainstalowanej baterii. Jeśli napięcie baterii spadnie poniżej pełnej mocy, może się pojawić ten alarm. Pompa insulinowa/CGM będzie normalnie działać, ale czas pracy baterii będzie krótszy niż przewidywany.

DZIAŁANIE:

Zainstalować nową baterię alkaliczną w pompie insulinowej/CGM.

Weak Signal [Słaby sygnał]

PRZYCZYNA:

Pojawia się, gdy pompa insulinowa/CGM nie otrzymuje danych z transmitera przez wcześniej określony okres (wg ustawień w Weak Signal).

DZIAŁANIE:

Przesuń pompę insulinową/CGM bliżej transmitera lub przesuń transmiter i pompę insulinową/CGM w to samo miejsce na twoim ciele.

Uwaga: Jeśli posiadasz pompę model x12, x15, lub x22, zadzwoń na linię Medtronic w celu uzyskania pomocy.

Wyciszenie powiadomień

PRZYCZYNA:

Wyświetla się, gdy 1 lub więcej powiadomień odnośnie glukozy pojawia się w czasie, gdy funkcja Wyciszenie Powiadomień jest włączona.

DZIAŁANIE:

Wciśnij przycisk ESC, a następnie ACT, aby skasować powiadomienie. Sprawdź rejestr powiadomień o glukozie na ekranie HISTORIA POWIADOMIEŃ SENSORA. Aby zobaczyć HISTORIA POWIADOMIEŃ SENSORA:

 1. Idż do ekranu HISTORIA POWIADOMIEŃ SENSORA: Home Screen > Main Menu > Sensor > Sensor Alert History
 2. Pojawi się ekran HISTORIA POWIADOMIEŃ SENSORA. Najnowsze powiadomienie jest podświetlone. Wybierz powiadomienie, o którym chcesz uzyskać więcej informacji i naciśnij ACT.
 3. Pojawi się nowy ekran ze szczegółami powiadomienia.

Z

Zmniejszenie liczby/wyciszanie alarmów

Co mogę zrobić, aby zmniejszyć liczbę otrzymywanych alarmów?

Jest bardzo ważne, aby pamiętać, że każdy alarm służy określonemu celowi i informuje cię o czymś, więc musisz zwracać szczególną uwagę na liczbę i rodzaj alarmów, jakie otrzymujesz.

Możesz zmniejszyć liczbę otrzymywanych alarmów przez dostosowanie ustawień użytkownika lub przez wyłączenie niektórych alarmów/powiadomień. Możesz na przykład:
• zmienić górny i dolny próg alarmu do poziomu, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Ponadto, możesz wyłączyć alarm „high glucose” kiedy wiesz, że Twój poziom glukozy się podnosi.
• dostosować czas trwania „uśpionego alarmu”, tak aby otrzymywać mniej przypomnień.

Innych alarmów można uniknąć, podejmując, zanim się one pojawią, takie działania jak trzymanie się schematu kalibracji oraz trzymanie transmitera w odległości 2 metrów (6 stóp) od pompy insulinowej, tak aby nie utracić synchronizacji.
Ze względów bezpieczeństwa, powinieneś się skonsultować z zespołem terapeutycznym, zanim dokonasz zmian w ustawieniach alarmów swojej pompy.

 

A gdybym chciał mieć wyciszone alarmy?

Możesz wybrać ustawienie powiadomień na funkcję wibrowania zamiast sygnału dźwiękowego. Aby zmienić ustawienia idź do Utilities Menu > Alarm Menu > Alert Type.

Możesz również wyciszyć je na określony czas, np. gdy masz spotkanie lub egzamin. Znajdziesz tę funkcję w Sensor Menu [Menu sensora] w opcji Alert Silence [Wyciszenie powiadomień].

          

Zły sensor

PRZYCZYNA:

Możesz otrzymać to powiadomienie po tym, gdy otrzymasz dwa powiadomienia o błędzie kalibracji z rzędu lub po uruchomieniu sensora glukozy bez błędów kalibracji.

DZIAŁANIE:

 • Jeśli powiadomienie wynika z dwóch błędów kalibracji z rzędu, wymień sensor glukozy.
 • Jeśli powiadomienie nie pojawiło się w konsekwencji dwóch błędów kalibracji, skontaktuj się z linią pomocy, aby sprawdzić czy transmiter działa poprawnie.
 • Jeśli otrzymałeś to powiadomienie podczas uruchamiania, będzie możliwe rozwiązanie problemu bez wymiany sensora glukozy. Zadzwoń na linię pomocy w celu uzyskania dalszej pomocy.
Zły Transmiter

PRZYCZYNA:

Bateria transmitera jest wyczerpana.

DZIAŁANIE:

Natychmiast naładuj transmiter.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.