Wsparcie klienta

Mozilla Firefox

AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEGLĄDARKAMI - PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

P1. Czym jest wtyczka Java (nazywana także apletem Java)?

Java jest językiem programowania wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych. Aplet to program internetowy o niewielki rozmiarze, napisany we wcześniej wspomnianym języku Java. Wtyczka jest elementem języka programowania Java, który pozwala na wykonywanie określonych czynności w przeglądarce internetowej.

P2. Dlaczego CareLink® Personal musi korzystać z wtyczek Java?

CareLink Personal korzysta z wtyczek Java w celu gromadzenia i przesyłania danych z urządzeń medycznych wspieranych przez Medtronic (np. pomp insulinowych) na komputery. Java komunikuje się z danym urządzeniem i przekazuje dane do zabezpieczonej bazy danych Medtronic, gdzie dane te są przetwarzane i udostępniane do wyświetlania w raportach CareLink Personal.

P3. Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje przeglądarki internetowej Mozilla® FireFox®?

W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji przeglądarki FireFox należy wykonać następujące czynności:

1. Wybrać przycisk „Otwórz Menu“ w prawym górnym rogu przeglądarki.

2. Wybrać „Opcje“.

3. W panelu po lewej stronie wybrać „Zaawansowane“.

4. Wybrać zakładkę „Aktualizacja“.

5. Wybrać drugą opcję pod „Aktualizacje programu Firefox“ – Sprawdzaj dostępność aktualizacji, ale wymagaj potwierdzenia ich instalacji.

P4. Co należy zrobić, jeżeli przeglądarka FireFox została już zaktualizowana do najnowszej wersji, która nie obsługuje wtyczek Java?

W celu dalszego użytkowania CareLink Personal i przesyłania danych z urządzeń Medtronic (np. pomp insulinowych) zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer® (Windows) lub Safari® (Mac OS), Będziemy dalej pracować nad rozwiązaniami dla oprogramowania CareLink i powiadomimy Państwa, gdy oprogramowanie to stanie się w pełni zgodne z najnowszą wersją FireFox.

P5. Jak sprawdzić, z jakiej wersji FireFox aktualnie korzystam?

W celu sprawdzenia, jaka wersja przeglądarki jest aktualnie zainstalowana na komputerze, należy wykonać kilka łatwych czynności.

1. Wybrać przycisk „Otwórz Menu“ w prawym górnym rogu przeglądarki.

2. Wybrać ikonę ze znakiem „?“ – Pomoc – w prawym dolnym rogu.

3. Wybrać „O programie Firefox“. Numer aktualnie zainstalowanej wersji zostanie wyświetlony w wyskakującym okienku pod nazwą Firefox.

P6. Jeżeli przeglądarka została automatycznie zaktualizowana, to czy mogę powrócić do wcześniejszej wersji?

Nie zaleca się powrotu do poprzedniej wersji przeglądarki. Zamiast tego sugerujemy, aby do pracy z CareLink Personal używać alternatywnej przeglądarki – Internet Explorer. Jeżeli chcą Państwo powrócić do poprzedniej wersji FireFox, należy postępować zgodnie z krokami dotyczącymi wyłączania automatycznych aktualizacji. Zapobiegnie to automatycznej aktualizacji przeglądarki, kiedy zostanie już przywrócona do poprzedniej wersji.

P7. Kiedy program CareLink Personal zostanie zaktualizowany i będzie zgodny z najnowszą wersją FireFox?

Pragniemy Państwa zapewnić, że nasz zespół podejmuje czynne działania mające na celu rozwiązanie kwestii zgodności z przeglądarkami, takich jak ta. W chwili obecnej nie możemy podać żadnej konkretnej daty rozwiązania tej kwestii, jednak z pewnością powiadomimy Państwa, gdy tylko pojawią się nowe informacje.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.