Wsparcie klienta

Jak zacząć?

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII (CGM)

  1. Jeśli nie masz doświadczenia z terapią przy pomocy osobistej pompy insulinowej i Ciągłym Monitorowaniem Glikemii (CGM), to prosimy skontaktuj się z swoim lekarzem diabetologiem.
  2. Jeśli chcesz stosować funkcję Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) wybierz rodzaj urządzenia, które posiadasz.

Kliknij na Twoje urządzenie, aby poznać elementy potrzebne do uruchomienia systemu CGM.

SZKOLENIE Z SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII (CGM)

Aby rozpocząć terapię zespół diabetologiczny w Twojej poradni przygotuje Cię odpowiednio do tego procesu.
W 3-etapowym szkoleniu dowiesz się szczegółowo czym jest Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CGM), jak działa system CGM, poznasz również wszystkie elementy składowe systemu.
 
Etap 1 - Szkolenie wprowadzające do systemu CGM
Pozwala zdobyć niezbędną wiedzę na temat systemu, elementów składowych oraz możliwości jakie daje Ciągłe Monitorowanie Glikemii. Szkolenie to, umożliwi Ci określenie prawidłowych oczekiwań wobec systemu CGM, zrozumienie różnic pomiędzy stężeniem glukozy we krwi oznaczonej glukometrem a wartościami wskazywanymi przez sensor. Nauczysz się obserwować jak wszystko to co robisz (posiłek, insulina podawana w bolusach, wysiłek, stres) wpływa na Twoje stężenie glukozy.
 
Co należy zrobić przed, aby się przygotować?:
 
✓ Zapoznaj się z informacjami zawartymi w materiale „Pierwsze kroki z Ciągłym Monitorowaniem Glikemii”.
 

Materiały dostępne:

Ten etap szkolenia ułatwi podjęcie przemyślanej decyzji, co do rozpoczęcia stosowania systemu CGM oraz umożliwi otrzymanie Wniosku na refundowany osprzęt (sensory, transmiter).
 
Etap 2 – Początek użytkowania systemu CGM
Ten etap pozwala na oswojenie się z systemem a po podłączeniu będziesz miał możliwość zaobserwowania jak zmienia się glikemia. 
Po otrzymaniu elementów składowych systemu CGM /sensory, transmiter/ zostaniesz przeszkolony, a następnie podłączony do ciągłego monitorowania glikemii przez doświadczony zespół diabetologiczny.

Co należy zrobić przed, aby się przygotować?:
✓ Zapoznać się z instrukcją obsługi transmitera (ładowanie, przechowywanie itp.).
✓ Naładować transmiter (podłączyć do ładowarki wieczorem przed dniem szkolenia).
✓ Założyć konto w programie CareLink Personal i sczytać pompę.
 

Materiały dostępne:

 
Etap 3 – Dalsza opieka oraz optymalizacja leczenia

Ten etap polega na wspieraniu użytkownika CGM praktycznymi radami oraz dopingowaniu do jak najlepszego leczenia cukrzycy. Polega również na pomocy w rozwiązywaniu praktycznych problemów oraz wspólnej analizie danych z systemu CGM z wykorzystaniem Dzienniczka Samokontroli CGM.

Co należy zrobić przed, aby się przygotować?:
✓ Prowadzić szczegółowy Dzienniczek Samokontroli CGM przynajmniej przez 7 dni.
✓ Rozważ możliwość skorzystania z programu online - CareLink, który umożliwia wygenerowanie przydatnych raportów na podstawie danych z Twojej pompy lub glukometru.

Materiały dostępne:

Na podstawie badań klinicznych optymalnym rozwiązaniem dla pacjenta będzie możliwość podłączania, w ciągu kolejnych tygodni, 4 sensorów /jeden po drugim/ co umożliwi stopniową edukację i prawidłowe uruchamianie alarmów a także ma przełożenie na wyniki terapeutyczne.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.