Wsparcie klienta

Refundacja CGM

Refundacja sensorów

ZASADY REFUNDACJI SENSORÓW DO SYSTEMU CIĄGŁEGO
MONITOROWANIA GLIKEMII w czasie rzeczywistym (CGM-rt)

DLA KOGO?

REFUNDACJA: do 4 szt., RAZ NA MIESIĄC

DOPŁATA 

KOD NFZ 

KTO WYSTAWIA ZLECENIA?

dla osób z cukrzycą typu I leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii /brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej/

% refundacji

% dopłaty przez pacjenta 

nr do wpisania przez lekarza na zleceniu 

specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 

do ukończenia 26 r. ż. 

70%

30%

P. 135

lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii i i diabetologii dziecięcej, pediatrii, chorób wewnętrznych i lekarz POZ

kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

DOPŁATA DO SENSORÓW DO SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII (CGM) DO POMP INSULINOWYCH DLA PACJENTÓW DO 26  R.Ż.:

OKRES UŻYTKOWANIA

LICZBA SZTUK

CAŁKOWITA KWOTA REFUNDACJI NFZ

DOPŁATA PACJENTA (CAŁKOWITA KWOTA
DOPŁACANA PRZEZ PACJENTA)*

1 miesiąc

4

420

180

2 miesiące

8

840

360

3 miesiące

12

1260

540

* - dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto = wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

W CELU OTRZYMANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ PROSIMY O:

 1. Zgłoszenie się do lekarza
 2. Zgłoszenie się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem)
 3. Skontaktowanie się lub wizytę w jednym z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Uwaga!

Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu sensorów przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU UZYSKANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH DLA PIERWSZEGO ZLECENIA:

 1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się sensory, druk do pobrania poniżej)
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie „Część B” - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy. 
 3. Karta „Część B” wystawiana jest przez oddział wojewódzki NFZ na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (druk do pobrania poniżej)
 4. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z wypełnionymi dokumentami „Część A” i „Część B”. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A":

Zlecenie na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie „Część B”:

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY ZAMAWIANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ PROSIMY O KONTAKT Z INFOLINIĄ TEL. +48 22 465 69 87 WEW. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU UZYSKANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH DLA KOLEJNEGO ZLECENIA:

 1. Zgłoszenie się z Kartą potwierdzenia uprawnień „Część B” do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj recepty na podstawie, której otrzymuje się sensory, wzór do pobrania poniżej) 
 2. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z wypełnionymi dokumentami „Część A” i „Część B”. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A":

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY ZAMAWIANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ PROSIMY O KONTAKT Z INFOLINIĄ TEL. +48 22 465 69 87 WEW. 1

Refundacja transmiterów

ZASADY REFUNDACJI TRANSMITERA DO SYSTEMU CIĄGŁEGO
MONITOROWANIA GLIKEMII w czasie rzeczywistym (CGM-rt)

DLA KOGO? 

REFUNDACJA: 1 szt., RAZ NA 8 MIESIĘCY

DOPŁATA 

KOD NFZ 

KTO WYSTAWIA ZLECENIA?

dla osób z cukrzycą typu I leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii /brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej/

% refundacji

% dopłaty przez pacjenta 

nr do wpisania przez lekarza na zleceniu 

specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 

do ukończenia 26 r. ż. 

70%

30%

P. 136

lekarz  posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

kontynuacja przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych, lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

DOPŁATA DO TRANSMITERÓW TRANSMITERA DO SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII W CZASIE RZECZYWISTYM (CGM-RT) DLA PACJENTÓW DO 26 R.Ż.:

OKRES UŻYTKOWANIA

LICZBA SZTUK

CAŁKOWITA KWOTA REFUNDACJI NFZ

DOPŁATA PACJENTA
(CAŁKOWITA KWOTA
DOPŁACANA PRZEZ PACJENTA)*

8 miesięcy

1

700

300

* - dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto = wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.


W CELU OTRZYMANIA TRANSMITERA REFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ PROSIMY O:

 1. Zgłoszenie się do lekarza
 2. Zgłoszenie się do oddziału NFZ
 3. Skontaktowanie się lub wizytę w jednym z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU UZYSKANIA TRANSMITERA REFUNDOWANEGO:

 

 1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne „Część A" (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się transmiter, druk do pobrania poniżej)
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu potwierdzenia Zlecenia. 
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z wypełnionym Zleceniem „Część A” . Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Zlecenie na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne „Część A":

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY ZAMAWIANIA SENSORÓW REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ PROSIMY O KONTAKT Z INFOLINIĄ TEL. +48 22 465 69 87 WEW. 1

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.