System MiniMed™

Contour™ Plus Link

Optymalne dawkowanie insuliny każdego dnia.

Nowy Glukometr CONTOUR™ PLUS LINK, stosowany w samokontroli cukrzycy, umożliwia pacjentowi automatyczne przesyłanie wartości glikemii do kalkulatora bolusa, znajdującego się w pompie insulinowej firmy Medtronic z serii Paradigm™ , modele:

 • MiniMed Veo™
 • MiniMed REAL-time (722)
 • MiniMed Paradigm™  (715)

Najważniejsze cechy:

 • Bezprzewodowa łączność z pompami insulinowymi firmy Medtronic serii Paradigm™ .
 • Automatyczne przesyłanie wartości glikemii do kalkulatora bolusa eliminuje ryzyko popełnienia błędów występujących przy ręcznym wprowadzaniu wyniku.
 • Dokładne dane do kalkulacji dawki insuliny i do kalibracji systemu CGM.
 • Glukometr CONTOUR™ PLUS LINK, podobnie jak CareLink™  USB, umożliwia transfer danych z pompy i/lub glukometru do programu firmy Medtronic CareLink™ 
 • Personal oraz PRO.
 • Wysoka dokładność i precyzja pomiaru - spełnia wymogi normy ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015(*)
 • Pomiar drugiej szansy umożliwia uzupełnienie kropli krwi na tym samym pasku w ciągu 30 sekund, jeśli pierwsza była niewystarczająca.
 • Podświetlany port paska testowego pozwala na wykonanie pomiaru przy słabym oświetleniu.
 • Glukometr CONTOURPLUS LINK współpracuje z paskami testowymi CONTOURPLUS.

* Dokładność glukometru CONTOUR™ PLUS LINK spełnia wymóg normy ISO (norma ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015) dopuszcza granicę błędu na poziomie ±15 mg/dl przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl lub ±15% przy stężeniu glukozy ≥100 mg/dl).

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.