Wsparcie klienta

Jak otrzymać pompę insulinową

W ramach refundacji na pompy insulinowe i zestawy infuzyjne przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce osoby do 26 r.ż. mogą otrzymać pompę insulinową zgłaszając się do szpitala/ ośrodka zdrowia, który ma podpisaną umowę z NFZem i w ramach procedur finansowanych przez NFZ taką pompę może otrzymać. 

Osoby powyżej 26 r.ż. w Polsce mają zapewnioną częściową refundację zestawów infuzyjnych koniecznych w terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej. Osoby powyżej 26 r.ż. nie są objęte refundacją samego urządzenia – pompy insulinowej. W celu bezpośredniego zakupu pompy insulinowej w firmie Medtronic należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Medtronic Diabetes bądź działem obsługi klienta.

ZAKUP

W celu zakupu dowolnej pompy insulinowej bezpośrednio w firmie Medtronic należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Medtronic Diabetes bądź Działem Obsługi Klienta. 

Gotówkowy

Procedura zakupu

Aby ułatwić Państwu zakup pompy proponujemy podjęcie następujących działań. Postępowanie wg ustalonych zasad ułatwia i skraca proces zakupu.
Prosimy zatem o: 
 • zgłoszenie się telefoniczne bądź meilowe do przedstawiciela firmy Medtronic (dane kontaktowe do przedstawicieli) lub telefoniczne bądź meilowe do Biura Obsługi Klienta w Warszawie.
 • w przypadku starań o dofinansowanie z PCPRu, MOPS, Fundacji bądź zakładów pracy – Dział Obsługi Klienta wystawia fakturę proformę 
 • złożenie zamówienia u przedstawiciela lub w Dziale Obsługi Klienta.
 • Dział Obsługi Klienta wystawia fakturę z numerem faktury
 • przelew na konto z powołaniem się na konkretny numer faktury
 • odbiór pompy – przesyłka z biura w Warszawie, przekazanie przez przedstawiciela
 • szkolenie z technicznej obsługi pompy przeprowadzane jest w ośrodku zdrowia przez przedstawiciela naszej firmy bądź Trenera Pompowego - pielęgniarkę edukacyjną w ośrodku. 

Aby złożyć zamówienie na pompę insulinową skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

Na raty

Zakup ratalny

Osobistą Pompę Insulinową MiniMed™ Paradigm™ firmy Medtronic mogą Państwo zakupić w systemie ratalnym* 48 rat po 186 PLN brutto. 

0% odsetek 
0% prowizji 
0% wpłaty własnej 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH: 
www.infusion.pl tel. 603 482 526  
www.platformapacjenta.pl tel. 42 - 633 50 38  

Z dofinansowaniem

Dofinansowanie z PCPR lub MOPS

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obsługiwanego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach programu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie jest możliwie na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MpiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. W sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (Dz. U. Nr 96 poz.861 z późn. zm.) 
PCPR bądź MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mogą dofinansować do 80% kosztu pompy insulinowej w ramach środków, którymi dysponują. Warunkiem jest posiadanie grupy inwalidzkiej oraz określona wysokość dochodów.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

WYPOŻYCZENIE

WYPOŻYCZENIE

Medtronic umożliwia Państwu wypożyczenie pompy na 1 miesiąc. Czas ten pozwala każdemu użytkownikowi ocenić zalety stosowania pompy Medtronic i poczuć różnicę między dotychczas stosowaną metodą leczenia a oferowaną insulinoterapią przy użyciu pompy.
Koszt wypożyczenia pompy składa się z:

 • kaucji zwrotnej 
 • miesięcznego ubezpieczenia 
 • równowartości osprzętu w pakiecie startowym wystarczającym na ponad jeden miesiąc użytkowania
 • osoba wypożyczająca system Paradigm 722 bądź Paradigm VEO zaopatruje się dodatkowo w sensory do pomiaru glikemii oraz plastry mocujące. Ilość zużytych w miesiącu sensorów zależy od czasu noszenia sensora. 

Jak wypożyczyć pompę?
Wystarczy zgłosić się do naszego Działu Obsługi Klienta bądź Przedstawiciela Handlowego. Osoby pracujące w Medtronic poprowadzą cały proces wypożyczenia pompy.  

ZAKUP KOLEJNEJ POMPY INSULINOWEJ

ZAKUP KOLEJNEJ POMPY INSULINOWEJ

ZAKUP KOLEJNEJ POMPY

Program zakupu kolejnej pompy dla obecnych użytkowników pomp insulinowych. Medtronic prowadzi program zakupu kolejnej pompy po preferencyjnych warunkach dla wszystkich klientów, którzyaktualnie używają pompy zakupionej z własnych środków. Więcej informacji na temat programu zakupu kolejnej pompy można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.