Wsparcie klienta

Jak otrzymać osprzęt

W celu otrzymania/ zakupu osprzętu do osobistych pomp insulinowych proponujemy zapoznać się wcześniej z informacjami ze strony internetowej  nt. refundacji zestawów infuzyjnych a następnie zgłosić się do Działu Obsługi  Klienta. Specjaliści pracujący w Medtronic,  posiadający szeroką wiedzę nt. rodzajów oferowanego osprzętu czy dodatkowych akcesoriów do noszenia pompy – chętnie udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji oraz pomogą w procesie uzyskania osprzętu.    

Refundacja zestawów infuzyjnych

Zasady refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych

DLA KOGO?  REFUNDACJA: 10 szt. zestawów, RAZ NA MIESIĄC DOPŁATA  KOD NFZ  KTO WYSTAWIA ZLECENIA?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej  % refundacji % dopłaty przez pacjenta  nr do wpisania przez lekarza na zleceniu  specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
do ukończenia 26 r. ż.  100% 0% P.91 lub P.091.01
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych;  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
powyżej 26 r.ż.  70% 30% P.91 lub P.091.00
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, chorób wewnętrznych, endokrynologii; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
kobiety ciężarne 100% 0% P.91 lub P.091.02
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dopłata do zestawów infuzyjnych dla pacjentów powyżej 26 r.ż.:

OKRES UŻYTKOWANIA LICZBA SZTUK CAŁKOWITA KWOTA REFUNDACJI  DOPŁATA PACJENTA
CAŁKOWITA KWOTA
DOPŁACANA PRZEZ PACJENTA 
1 miesiąc 10 210 PLN 90 PLN
2 miesiące  20 420 PLN 180 PLN
3 miesiące  30 630 PLN 270 PLN

W celu otrzymania zestawów refundowanych przez NFZ prosimy o: 

 1. Zgłoszenie się do lekarza 
 2. Zgłoszenie się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem)

 Skontaktowanie się lub wizytę w jednym z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ

Uwaga! 

 • Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące), aby nie stracić limitu wkłuć przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

 

Szczegółowy opis procesu uzyskania wkłuć refundowanych: 

 1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia, wzór do pobrania w prawej kolumnie)  
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy. 
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona  TUTAJ.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"
W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania zestawów infuzyjnych refundowanych przez NFZ prosimy o kontakt z Infolinią   tel. +48 22 465 69 87 wew. 1.

Osprzęt do pomp insulinowych.
 MiniMed 640G, MiniMedVeo, MiniMedREAL-Time, MiniMed Paradigm.

Model Nazwa towaru Ilość sztuk w opakowaniu Cena brutto (opakowanie) od 01.03.2019 Cena brutto (1 sztuka) od 01.03.2019
MMT-326 Zbiornik MiniMed™ -1.8ml. 10 90,00 9,00
MMT-332 Zbiornik MiniMed™ - 3 ml. 10 90,00 9,00
MMT-862 MiniMed™ Sure-T™ - dren 45 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-864 MiniMed™ Sure-T™ - dren 60 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-866 MiniMed™ Sure-T™ - dren 80 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-874 MiniMed™ Sure-T™ - dren 60 cm, kaniula 8 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-876 MiniMed™ Sure-T™ - dren 80 cm, kaniula 8 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-884 MiniMed™ Sure-T™ - dren 60 cm, kaniula 10 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-886 MiniMed™ Sure-T™ - dren 80 cm, kaniula 10 mm. Wkłucie metalowe. 10 300,00 30,00
MMT-394 MiniMed™ Quick-set™- dren 45 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-399 MiniMed™ Quick-set™- dren 60 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-387 MiniMed™ Quick-set™- dren 80 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-398 MiniMed™ Quick-set™- dren 110 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-397 MiniMed™ Quick-set™ - dren 60 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-386 MiniMed™ Quick-set™ - dren 80 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-396 MiniMed™ Quick-set™ - dren 110 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-368 MiniMed™ Silhouette™ - dren 45 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-381 MiniMed™ Silhouette™- dren 60 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-383 MiniMed™ Silhouette™ - dren 80 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-382 MiniMed™ Silhouette™- dren 110 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-378 MiniMed™ Silhouette™- dren 60 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-384 MiniMed™ Silhouette™- dren 80 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-377 MiniMed™ Silhouette™- dren 110 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie. 10 300,00 30,00
MMT-860 Samo wkłucie (bez drenu) MiniMed™ Sure-T™ 6 mm, (nie podlega refundacji). 10 262,00 26,20
MMT-870 Samo wkłucie (bez drenu) MiniMed™ Sure-T™ 8 mm, (nie podlega refundacji). 10 262,00 26,20
MMT-369 Samo wkłucie (bez drenu) MiniMed™ Silhouette™ - 13 mm, (nie podlega refundacji). 10 262,00 26,20
MMT-370 Samo wkłucie (bez drenu) MiniMed™ Silhouette™ - 17 mm, (nie podlega refundacji). 10 262,00 26,20

Osprzęt do pomp insulinowych: MiniMed™ 640G, MiniMed™Veo™, MiniMed™REAL-Time™, MiniMed™ Paradigm™.

Model Nazwa towaru Ilość sztuk w opakowaniu Cena brutto (opakowanie) od 01.03.2019 Cena brutto (1 sztuka) od 01.03.2019
MMT-326 Zbiornik MiniMed™ -1.8ml. 10 90,00 9,00
MMT-332 Zbiornik MiniMed™ - 3 ml. 10 90,00 9,00

PDF Wzór Zlecenia

Aktualny Wzór Zlecenia na zaopatrzenie do pobrania  pl060110zlecenie_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medyczne.pdf

Refundacja zbiorników na insulinę

Zasady refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy

DLA KOGO?  REFUNDACJA: 5 szt., RAZ NA MIESIĄC DOPŁATA  KOD NFZ  KTO WYSTAWIA ZLECENIA?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej  % refundacji % dopłaty przez pacjenta  nr do wpisania przez lekarza na zleceniu  specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
dla osób z cukrzycą T1 leczonych za pomocą pompy insulinowej 70% 30% P.134
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych, lekarz POZ
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dopłata do zbiorników na insulinę do pomp insulinowych dla pacjentów:

OKRES UŻYTKOWANIA LICZBA SZTUK CAŁKOWITA KWOTA REFUNDACJI  DOPŁATA PACJENTA
(CAŁKOWITA KWOTA
DOPŁACANA PRZEZ PACJENTA)* 
1 miesiąc 5 31,50 PLN 13,50 PLN
2 miesiące  10 63,00 PLN 27,00 PLN
3 miesiące 

15

94,50 PLN

40,50 PLN

*  – dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto = wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

Osprzęt do pomp insulinowych.
MiniMed™ 640G, MiniMed™Veo™, MiniMed™REAL-Time™, MiniMed™ Paradigm™.

Model Nazwa towaru Ilość sztuk w opakowaniu Cena brutto (opakowanie) od 01.03.2019 Cena brutto (1 sztuka) od 01.03.2019
MMT-326 Zbiornik MiniMed™ -1.8ml. 10 90,00 9,00
MMT-332 Zbiornik MiniMed™ - 3 ml. 10 90,00 9,00

W celu otrzymania zestawów refundowanych przez NFZ prosimy o: 

 1. Zgłoszenie się do lekarza 
 2. Zgłoszenie się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem)
 3. Skontaktowanie się lub wizytę w jednym z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ

Uwaga! 

 • Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu wkłuć przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

 

Szczegółowy opis procesu uzyskania zbiorników refundowanych dla pierwszego zlecenia:

 1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia, wzór do pobrania w prawej kolumnie)  
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy. 
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona  TUTAJ.

Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A

Zlecenie na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Karta Potwierdzenia Uprawnienia na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne Przysługujące Comiesięcznie „Część B”:

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania zbiorników refundowanych przez NFZ prosimy o kontakt z Infolinią   tel. +48 22 465 69 87 wew. 1.

 

Szczegółowy opis procesu uzyskania zbiorników refundowanych dla kolejnego zlecenia:

 1. Zgłoszenie się z Kartą potwierdzenia uprawnień „Część B” do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj recepty na podstawie, której otrzymuje się zbiorniki, wzór do pobrania poniżej) 
 2. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z wypełnionymi dokumentami „Część A” i „Część B”. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A":

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania zbiorników refundowanych przez NFZ prosimy o kontakt z Infolinią   tel. +48 22 465 69 87 wew. 1.

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.