Wsparcie klienta

Jak otrzymać osprzęt

W celu otrzymania/ zakupu osprzętu do osobistych pomp insulinowych proponujemy zapoznać się wcześniej z informacjami ze strony internetowej  nt. refundacji zestawów infuzyjnych a następnie zgłosić się do Działu Obsługi  Klienta. Specjaliści pracujący w Medtronic,  posiadający szeroką wiedzę nt. rodzajów oferowanego osprzętu czy dodatkowych akcesoriów do noszenia pompy – chętnie udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji oraz pomogą w procesie uzyskania osprzętu.    

Zakup sensorów

W Polsce sensory do ciągłego monitorowania glikemii nie są refundowane. Osoby, chcące korzystać z funkcji ciągłego monitorowania glikemii w pompach Paradigm 722, Paradigm VEO, MiniMed640G oraz Guardianie mogą zakupić sensory na własny koszt kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.  We wszystkich urządzeniach firmy Medtronic uzywa się tego semego rodzaju sensor - Enlite.  

Refundacja zestawów infuzyjnych

Zasady refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych

DLA KOGO?  REFUNDACJA: 10 szt. zestawów, RAZ NA MIESIĄC DOPŁATA  KOD NFZ  KTO WYSTAWIA ZLECENIA?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej  % refundacji % dopłaty przez pacjenta  nr do wpisania przez lekarza na zleceniu  specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
do ukończenia 26 r. ż.  100% 0% P.91 lub P.091.01
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, perinatologii, chorób wewnętrznych;  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
powyżej 26 r.ż.  70% 30% P.91 lub P.091.00
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, chorób wewnętrznych, endokrynologii;  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
kobiety ciężarne 100% 0% P.91 lub P.091.02
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dopłata do zestawów infuzyjnych dla pacjentów powyżej 26 r.ż.:

OKRES UŻYTKOWANIA LICZBA SZTUK CAŁKOWITA KWOTA REFUNDACJI 

DOPŁATA PACJENTA

CAŁKOWITA KWOTA DOPŁACANA PRZEZ PACJENTA 

1 miesiąc 10 210 PLN 90 PLN
2 miesiące  20 420 PLN 180 PLN
3 miesiące  30 630 PLN 270 PLN

W celu otrzymania zestawów refundowanych przez NFZ prosimy o: 

 1. Zgłoszenie się do lekarza 
 2. Zgłoszenie się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem)

 Skontaktowanie się lub wizytę w jednym z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ

Uwaga! 

 • Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące), aby nie stracić limitu wkłuć przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

 

Szczegółowy opis procesu uzyskania wkłuć refundowanych: 

 1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia, wzór do pobrania w prawej kolumnie)  
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy. 
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona  TUTAJ.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"
W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania zestawów infuzyjnych refundowanych przez NFZ prosimy o kontakt z Infolinią   tel. +48 22 465 69 87 wew. 1.

PDF Wzór Zlecenia

Aktualny Wzór Zlecenia na zaopatrzenie do pobrania  pl060110zlecenie_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medyczne.pdf

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.