Zmniejszanie powikłań

Jakie są przyczyny powikłań w leczeniu cukrzycy?

NAJWAŻNIEJSZE NA STRONIE

  • Hiperglikemia odgrywa kluczową rolę w przypadku odległych powikłań

Wielu chorych na cukrzycę typu 1 zastanawia się jak wpłynie ona ich życie, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Potencjalne późne powikłania mogą pojawić się po jakimś czasie, zwłaszcza jeśli wartości glikemii stale są zbyt wysokie (hiperglikemia). Może to mieć wpływ na funkcjonowanie oczu, serca, wątroby, nerek,zakończeń nerwowych i stóp.

Hiperglikemię mogą powodować takie czynniki jak:

  • Zbyt mała dawka insuliny w stosunku do spożytego posiłku
  • Próba uniknięcia hipoglikemii przy pomocy specjalnie utrzymywanego zbyt wysokiego poziomu cukru
  • Niedokładne obliczanie dawkowania insuliny
  • Zapominanie o przyjęciu kolejnego zastrzyku lub dawki insuliny
  • Niewystarczająca ilość badań poziomu cukru


W celu zminimalizowania ryzyka powikłań spowodowanych hiperglikemią, ważne jest utrzymywanie glikemii jak najczęściej w granicach ustalonego docelowego zakresu wyników.

Zanim zacząłem używać pompy insulinowej bardzo bałem się późnych powikłań. Teraz mój wynik HbA1c jest w granicach akceptowalnego zakresu. Kiedy był zbyt niski, często miewałem niedocukrzenia. Przy pomocy pompy insulinowej utrzymuję HbA1c na dobrym poziomie bez ciężkich hipoglikemii.

- CHRISTIAN

JAKIE SĄ GŁÓWNE POWIKŁANIA PRZY CUKRZYCY?

Późne powikłania cukrzycy zwykle dotyczą układu krążenia. Utrzymujący się przez długi czas wysoki poziom cukru niekorzystnie wpływa zarówno na małe (powikłania mikronaczyniowe), jak i duże (powikłania makronaczyniowe) naczynia krwionośne.

Powikłania mikronaczyniowe
Zbyt dużo cukru we krwi płynącej przez małe naczynia krwionośne uszkadza je z czasem, powodując problemy ze wzrokiem, choroby nerek, uszkodzenia nerwów lub problemy krążeniowe.

Powikłania makronaczyniowe
Zbyt dużo cukru we krwi płynącej przez duże naczynia krwionośne może doprowadzić do choroby wieńcowej (zawału serca), schorzeń naczyń obwodowych bądź udarów.
 

Zawartość tej strony internetowej i wszystkie zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępują one fachowych konsultacji lekarskich, diagnostyki medycznej ani jakichkolwiek terapii lub metod leczenia. Historie pacjentów opisują wyłącznie doświadczenia konkretnych osób. Reakcja na terapię może różnić się w zależności od pacjenta. Zawsze konsultuj z lekarzem informacje o terapii i diagnostyce – zapoznaj się z udzielonymi przez lekarza instrukcjami i zawsze ich przestrzegaj.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i użytkowanie niniejszej strony dowolną techniką w całości lub części jest ściśle zabronione bez uprzedniej zgody Medtronic International Trading Sarl. 

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite oraz CareLink są znakami handlowymi firmy Medtronic, Inc. oraz jej podmiotów zależnych. CONTOUR jest znakiem handlowym firmy Ascensia Diabetes Care.